Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4508924 individ og 266 arter fra 31282 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29330)675274
Blåmeis82% (25730)412201
Skjære74% (23177)238079
Dompap51% (16182)271849
Svarttrost51% (16090)127207
Grønnfink46% (14509)366254
Spettmeis45% (14337)73669
Gråspurv41% (13071)383362
Flaggspett38% (12062)39157
Gulspurv37% (11760)315990
Rødstrupe36% (11416)41251
Pilfink33% (10549)288319
Kråke31% (9868)143001
Granmeis29% (9354)80639
Gråsisik27% (8636)225688
Svartmeis25% (7861)52123
Nøtteskrike21% (6873)40448
Grønnsisik18% (5822)119850
Ekorn18% (5669)21866
Bokfink16% (5140)63220
Bjørkefink12% (3999)69602
Spurvehauk11% (3490)6641
Gråtrost10% (3316)29611
Stillits10% (3309)39084
Løvmeis9% (2999)19663
Kjernebiter7% (2444)14107
Toppmeis7% (2435)9698
Sidensvans7% (2259)63949
Ringdue6% (2151)20152
Gjerdesmett5% (1855)4745
Trekryper5% (1789)4142
Rådyr5% (1769)9580
Stær5% (1568)32213
Kaie4% (1522)31343
Katt4% (1513)5601
Bydue3% (1190)26824
Stjertmeis3% (1188)10709
Gråmåke3% (1093)17176
Tyrkerdue3% (1053)6596
Ravn2% (877)4160
Gråspett2% (801)1832
Havørn2% (783)2788
Munk2% (743)1776
Rødvingetrost1% (517)4446
Hønsehauk1% (500)751
Grønnspett1% (497)889
Fiskemåke1% (479)6722
Stokkand1% (400)10005
Rødrev1% (396)700
Fuglekonge1% (392)1576
Brunsisik1% (383)3638
Elg1% (344)1124
Gråhegre1% (328)2613
Jernspurv1% (325)1184
Polarsisik1% (314)1845
Fasan0% (288)1529
Lavskrike0% (285)1114
Nøttekråke0% (281)698
Hare0% (262)533
Spurveugle0% (256)326
Kattugle0% (251)544
Kornkråke0% (223)3110
Dvergspett0% (219)440
Markmus0% (203)596
Kongeørn0% (199)453
Grankorsnebb0% (199)1101
Svartbak0% (195)1904
Sangsvane0% (192)2428
Varsler0% (178)242
Svartspett0% (171)283
Storskarv0% (164)1699
Linerle0% (155)1628
Knoppsvane0% (149)1447
Siland0% (142)2011
Orrfugl0% (141)1202
Fossekall0% (138)500
Ærfugl0% (135)7478
Husmus0% (134)617
Røyskatt0% (109)155
Måltrost0% (107)1036
Hjort0% (106)681
Kvinand0% (104)1300
Perleugle0% (97)131
Brunrotte0% (95)170
Småskogmus0% (91)255
Snøspurv0% (82)4247
Konglebit0% (82)497
Rugde0% (81)149
Haukugle0% (79)120
Svarthvit fluesnapper0% (74)520
Musvåk0% (73)125
Grevling0% (68)120
Ringtrost0% (66)448
Furukorsnebb0% (63)254
Mår0% (60)96
Hvitryggspett0% (60)92
Laksand0% (57)613
Lappmeis0% (56)377
Bergirisk0% (55)376
Dvergfalk0% (55)65
Snømus0% (46)64
Toppand0% (45)532
Grågås0% (44)1725
Lirype0% (44)511
Løvsanger0% (43)265
Toppskarv0% (43)699
Kanadagås0% (42)1305
Vånd0% (40)133
Storskogmus0% (37)91
Tretåspett0% (35)40
Vandrefalk0% (32)41
Rødstjert0% (32)52
Låvesvale0% (31)460
Duefamilien0% (31)134
Duetrost0% (31)82
Storfugl0% (31)67
Hettemåke0% (30)237
Måker0% (28)341
Skogdue0% (28)93
Due0% (27)166
Oter0% (25)34
Tjeld0% (25)603
Gransanger0% (25)114
Vipe0% (24)283
Storspove0% (24)509
Klatremus0% (24)57
Krattspissmus0% (23)44
Mink0% (21)32
Svartkråke0% (21)65
Trane0% (20)1224
Vintererle0% (20)42
Havelle0% (19)231
Tårnfalk0% (19)22
Hornugle0% (18)25
Jaktfalk0% (17)19
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Krykkje0% (16)3238
Enkeltbekkasin0% (16)32
Sivspurv0% (16)74
Gjøk0% (16)38
Sjøorre0% (16)123
Alke0% (16)225
Fjellvåk0% (16)29
Brunnakke0% (15)282
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Heipiplerke0% (12)51
Fjæreplytt0% (12)539
Alkekonge0% (12)23
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Teist0% (11)34
Steinskvett0% (11)37
Krikkand0% (10)47
Båndkorsnebb0% (10)65
Fjellmarkmus0% (10)32
Tornirisk0% (10)26
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Taksvale0% (9)740
Svane0% (9)48
Gulerle0% (9)15
Gråfluesnapper0% (9)30
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Sandsvale0% (8)477
Toppdykker0% (8)23
Sildemåke0% (7)112
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Skjærpiplerke0% (7)30
Hortulan0% (7)10
Rosenfink0% (7)13
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Horndykker0% (5)11
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)7
Rype0% (4)36
Storlom0% (4)7
Fjellerke0% (4)21
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Makrellterne0% (3)15
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Smålom0% (3)9
Blåstrupe0% (3)5
Fiskeørn0% (3)3
1-200 av 266 siste»»