Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3966509 individ og 264 arter fra 26957 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (25348)599683
Blåmeis82% (22353)359053
Skjære73% (19847)204892
Dompap53% (14334)236200
Svarttrost51% (13913)108425
Grønnfink47% (12857)323309
Spettmeis45% (12372)64798
Gråspurv41% (11156)330513
Flaggspett39% (10537)34033
Gulspurv38% (10261)271240
Rødstrupe35% (9604)34951
Pilfink32% (8888)243225
Kråke32% (8666)126076
Granmeis31% (8376)72227
Gråsisik30% (8122)204107
Svartmeis25% (6950)46018
Nøtteskrike22% (6147)36283
Grønnsisik20% (5534)115205
Bokfink17% (4696)60232
Ekorn16% (4509)16796
Bjørkefink14% (3835)67831
Gråtrost11% (3107)29723
Spurvehauk10% (2956)5602
Stillits10% (2852)31731
Løvmeis10% (2762)19278
Sidensvans8% (2212)62764
Kjernebiter8% (2175)13295
Toppmeis7% (2147)8638
Ringdue6% (1823)16853
Trekryper6% (1639)3765
Gjerdesmett5% (1607)4097
Stær5% (1378)28850
Rådyr5% (1363)7361
Katt4% (1340)4779
Kaie4% (1237)25512
Stjertmeis3% (1045)9416
Bydue3% (990)22452
Tyrkerdue3% (900)5559
Gråmåke3% (899)14799
Ravn2% (734)3470
Gråspett2% (713)1672
Munk2% (701)1672
Havørn2% (658)2334
Rødvingetrost1% (474)4337
Grønnspett1% (436)793
Hønsehauk1% (417)624
Fiskemåke1% (405)5925
Fuglekonge1% (363)1450
Brunsisik1% (359)3405
Stokkand1% (343)8465
Rødrev1% (319)543
Jernspurv1% (293)1049
Gråhegre1% (291)2301
Elg1% (287)930
Polarsisik1% (276)1670
Lavskrike0% (258)1001
Fasan0% (256)1316
Nøttekråke0% (248)563
Kattugle0% (212)461
Dvergspett0% (198)408
Hare0% (193)373
Grankorsnebb0% (188)1051
Markmus0% (182)518
Svartbak0% (178)1785
Kornkråke0% (177)2477
Spurveugle0% (174)223
Sangsvane0% (171)2242
Svartspett0% (160)258
Kongeørn0% (159)370
Linerle0% (152)1623
Varsler0% (141)192
Storskarv0% (136)1459
Knoppsvane0% (125)1288
Siland0% (122)1844
Fossekall0% (118)449
Orrfugl0% (118)1009
Husmus0% (115)506
Ærfugl0% (114)6537
Måltrost0% (96)1010
Kvinand0% (90)1152
Perleugle0% (84)112
Brunrotte0% (81)142
Småskogmus0% (81)237
Konglebit0% (78)490
Snøspurv0% (77)4230
Hjort0% (77)509
Svarthvit fluesnapper0% (74)520
Røyskatt0% (70)102
Rugde0% (68)111
Haukugle0% (68)106
Ringtrost0% (63)444
Furukorsnebb0% (58)235
Musvåk0% (57)96
Hvitryggspett0% (57)85
Grevling0% (56)99
Laksand0% (55)586
Bergirisk0% (51)331
Lappmeis0% (51)341
Dvergfalk0% (48)58
Mår0% (46)69
Løvsanger0% (43)265
Toppand0% (40)489
Kanadagås0% (39)1204
Grågås0% (39)1489
Toppskarv0% (37)662
Tretåspett0% (35)40
Storskogmus0% (34)80
Lirype0% (33)362
Snømus0% (32)49
Rødstjert0% (32)52
Låvesvale0% (31)460
Duefamilien0% (31)134
Vånd0% (31)115
Måker0% (28)341
Hettemåke0% (28)223
Due0% (27)166
Vandrefalk0% (27)34
Duetrost0% (27)75
Tjeld0% (25)603
Gransanger0% (25)112
Skogdue0% (24)86
Storfugl0% (24)58
Vipe0% (23)282
Storspove0% (23)499
Klatremus0% (21)49
Trane0% (20)1224
Krattspissmus0% (20)39
Svartkråke0% (20)61
Mink0% (19)29
Havelle0% (19)229
Vintererle0% (17)37
Jaktfalk0% (17)19
Sjøorre0% (16)112
Krykkje0% (15)3219
Sivspurv0% (15)72
Gjøk0% (15)37
Alke0% (15)223
Fjellrype0% (15)89
Hubro0% (15)17
Enkeltbekkasin0% (14)25
Tårnfalk0% (14)16
Sanglerke0% (13)27
Piggsvin0% (13)29
Brunnakke0% (12)270
Fjæreplytt0% (12)438
Fjellvåk0% (12)24
Hornugle0% (12)18
Heipiplerke0% (11)46
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Alkekonge0% (11)22
Krikkand0% (10)47
Båndkorsnebb0% (10)65
Steinskvett0% (10)36
Vannrikse0% (10)13
Taksvale0% (9)740
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Tornirisk0% (9)20
Gråfluesnapper0% (9)30
Jerpe0% (9)26
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Sandsvale0% (8)477
Gulerle0% (8)14
Sildemåke0% (7)104
And0% (7)94
Toppdykker0% (7)20
Sivhøne0% (7)27
Fjellmarkmus0% (7)23
Hortulan0% (7)10
Rosenfink0% (7)13
Møller0% (7)8
Oter0% (6)7
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Jordugle0% (6)10
Vendehals0% (6)8
Dvergdykker0% (5)9
Gravand0% (5)19
Svartand0% (5)17
Skjærpiplerke0% (5)28
Sivsanger0% (4)7
Rype0% (4)36
Storlom0% (4)7
Horndykker0% (4)10
Fjellerke0% (4)21
Rapphøne0% (4)16
Nordlig storskarv0% (4)17
Svartstrupetrost0% (4)4
Hvithodespurv0% (4)5
Makrellterne0% (3)15
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Smålom0% (3)9
Blåstrupe0% (3)5
Fiskeørn0% (3)3
Praktærfugl0% (3)13
1-200 av 264 siste»»