Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4525687 individ og 272 arter fra 31335 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29356)676769
Blåmeis82% (25752)413009
Skjære74% (23199)238902
Dompap51% (16200)272267
Svarttrost51% (16105)127650
Grønnfink46% (14531)367261
Spettmeis45% (14347)73879
Gråspurv41% (13091)384739
Flaggspett38% (12070)39431
Gulspurv37% (11769)316495
Rødstrupe36% (11436)41421
Pilfink33% (10557)289666
Kråke31% (9875)143358
Granmeis29% (9363)80850
Gråsisik27% (8639)225808
Svartmeis25% (7867)52230
Nøtteskrike21% (6879)40592
Grønnsisik18% (5838)120343
Ekorn18% (5681)22029
Bokfink16% (5166)64681
Bjørkefink12% (4024)70391
Spurvehauk11% (3495)6675
Gråtrost10% (3326)30084
Stillits10% (3319)39270
Løvmeis9% (3002)19718
Kjernebiter7% (2459)14185
Toppmeis7% (2436)9712
Sidensvans7% (2262)64022
Ringdue6% (2160)20243
Gjerdesmett5% (1861)4755
Trekryper5% (1790)4143
Rådyr5% (1769)9584
Stær5% (1573)32600
Kaie4% (1525)31473
Katt4% (1515)5676
Bydue3% (1192)26843
Stjertmeis3% (1187)10712
Gråmåke3% (1096)17223
Tyrkerdue3% (1055)6605
Ravn2% (883)4175
Gråspett2% (801)1836
Havørn2% (787)2800
Munk2% (743)1779
Rødvingetrost1% (524)4505
Hønsehauk1% (501)762
Grønnspett1% (500)897
Fiskemåke1% (485)6964
Stokkand1% (403)10225
Rødrev1% (397)702
Fuglekonge1% (393)1577
Brunsisik1% (383)3638
Elg1% (345)1132
Gråhegre1% (334)2650
Jernspurv1% (329)1247
Polarsisik1% (314)1845
Fasan0% (288)1529
Lavskrike0% (286)1119
Nøttekråke0% (281)690
Hare0% (262)535
Spurveugle0% (256)326
Kattugle0% (251)545
Kornkråke0% (224)3112
Dvergspett0% (221)442
Markmus0% (203)596
Grankorsnebb0% (200)1105
Kongeørn0% (199)453
Svartbak0% (197)1913
Sangsvane0% (196)2516
Varsler0% (178)242
Svartspett0% (173)285
Linerle0% (169)1740
Storskarv0% (165)1701
Knoppsvane0% (150)1458
Siland0% (143)2013
Orrfugl0% (143)1215
Fossekall0% (140)503
Ærfugl0% (135)7478
Husmus0% (134)617
Måltrost0% (112)1079
Røyskatt0% (110)158
Kvinand0% (107)1419
Hjort0% (106)681
Perleugle0% (98)132
Brunrotte0% (95)170
Småskogmus0% (91)255
Snøspurv0% (85)4320
Konglebit0% (84)508
Rugde0% (83)154
Svarthvit fluesnapper0% (83)577
Haukugle0% (79)121
Musvåk0% (75)129
Grevling0% (69)123
Ringtrost0% (69)451
Furukorsnebb0% (63)254
Laksand0% (61)730
Mår0% (60)96
Hvitryggspett0% (60)92
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Dvergfalk0% (56)66
Toppand0% (47)599
Snømus0% (47)65
Grågås0% (46)1735
Lirype0% (45)520
Kanadagås0% (44)1328
Løvsanger0% (44)333
Toppskarv0% (43)699
Vånd0% (41)134
Storskogmus0% (37)91
Tretåspett0% (37)42
Låvesvale0% (35)538
Skogdue0% (33)123
Hettemåke0% (33)264
Vandrefalk0% (33)42
Rødstjert0% (33)55
Duetrost0% (33)85
Duefamilien0% (31)134
Storfugl0% (31)67
Måker0% (28)341
Gransanger0% (28)127
Due0% (27)166
Oter0% (26)36
Tjeld0% (26)611
Storspove0% (26)580
Vipe0% (25)287
Klatremus0% (25)59
Trane0% (23)1430
Krattspissmus0% (23)44
Tårnfalk0% (22)34
Mink0% (21)32
Svartkråke0% (21)65
Vintererle0% (20)42
Havelle0% (19)231
Sivspurv0% (18)80
Jaktfalk0% (18)20
Hornugle0% (18)25
Krykkje0% (17)3242
Enkeltbekkasin0% (17)38
Brunnakke0% (17)295
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Gjøk0% (16)40
Sjøorre0% (16)123
Alke0% (16)225
Fjellvåk0% (16)30
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Krikkand0% (13)108
Heipiplerke0% (13)52
Tårnseiler0% (13)93
Fjæreplytt0% (13)541
Teist0% (12)35
Alkekonge0% (12)23
Tornirisk0% (12)32
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)39
Taksvale0% (11)767
Hagesanger0% (11)26
Sothøne0% (11)112
Buskskvett0% (10)20
Båndkorsnebb0% (10)65
Sandsvale0% (10)509
Fjellmarkmus0% (10)32
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Gråfluesnapper0% (9)30
Toppdykker0% (8)23
Rosenfink0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)112
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Skjærpiplerke0% (7)30
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Fiskeørn0% (6)6
Horndykker0% (6)22
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Storlom0% (5)8
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Blåstrupe0% (4)6
Fjellerke0% (4)21
Hærfugl0% (4)4
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Trepiplerke0% (3)8
1-200 av 272 siste»»