Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3913825 individ og 258 arter fra 26839 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (25266)593678
Blåmeis83% (22277)354862
Skjære73% (19788)201716
Dompap53% (14271)233927
Svarttrost51% (13855)106918
Grønnfink47% (12797)319669
Spettmeis45% (12322)63985
Gråspurv41% (11103)326307
Flaggspett39% (10492)33335
Gulspurv38% (10233)268538
Rødstrupe35% (9566)34473
Pilfink32% (8851)238851
Kråke32% (8642)125242
Granmeis31% (8351)71464
Gråsisik30% (8097)201792
Svartmeis25% (6932)45551
Nøtteskrike22% (6118)35720
Grønnsisik20% (5497)113865
Bokfink17% (4649)57816
Ekorn16% (4472)16387
Bjørkefink14% (3800)65849
Gråtrost11% (3090)29410
Spurvehauk10% (2940)5546
Stillits10% (2819)31135
Løvmeis10% (2755)19159
Sidensvans8% (2197)62312
Kjernebiter8% (2151)13191
Toppmeis7% (2141)8579
Ringdue6% (1808)16669
Trekryper6% (1630)3729
Gjerdesmett5% (1598)4061
Rådyr5% (1357)7212
Stær5% (1353)28372
Katt4% (1338)4601
Kaie4% (1233)25169
Stjertmeis3% (1036)9328
Bydue3% (986)21771
Tyrkerdue3% (895)5509
Gråmåke3% (892)14681
Ravn2% (729)3453
Gråspett2% (710)1663
Munk2% (691)1621
Havørn2% (654)2309
Rødvingetrost1% (463)4145
Grønnspett1% (430)779
Hønsehauk1% (412)617
Fiskemåke1% (398)5703
Fuglekonge1% (360)1444
Brunsisik1% (357)3354
Stokkand1% (335)8280
Rødrev1% (315)535
Jernspurv1% (283)944
Gråhegre1% (282)2270
Elg1% (282)921
Polarsisik1% (276)1659
Lavskrike0% (256)992
Fasan0% (253)1301
Nøttekråke0% (245)540
Kattugle0% (208)455
Dvergspett0% (197)406
Grankorsnebb0% (188)1051
Hare0% (188)362
Markmus0% (179)506
Kornkråke0% (175)2469
Svartbak0% (171)1741
Spurveugle0% (170)216
Sangsvane0% (167)2208
Kongeørn0% (158)364
Svartspett0% (157)253
Varsler0% (139)189
Linerle0% (135)1460
Storskarv0% (132)1444
Knoppsvane0% (120)1248
Siland0% (117)1812
Orrfugl0% (115)1004
Husmus0% (115)501
Fossekall0% (114)432
Ærfugl0% (112)6491
Måltrost0% (92)902
Kvinand0% (86)1128
Perleugle0% (84)112
Brunrotte0% (81)142
Småskogmus0% (81)233
Konglebit0% (76)484
Hjort0% (75)503
Snøspurv0% (74)4121
Svarthvit fluesnapper0% (69)462
Røyskatt0% (69)101
Haukugle0% (67)105
Rugde0% (66)109
Ringtrost0% (57)437
Furukorsnebb0% (56)225
Hvitryggspett0% (56)84
Musvåk0% (54)91
Grevling0% (52)91
Lappmeis0% (51)341
Laksand0% (50)567
Bergirisk0% (49)313
Mår0% (46)68
Dvergfalk0% (46)56
Løvsanger0% (39)254
Toppand0% (38)485
Kanadagås0% (37)1176
Toppskarv0% (37)662
Storskogmus0% (34)80
Tretåspett0% (34)39
Lirype0% (33)362
Duefamilien0% (31)134
Snømus0% (31)48
Grågås0% (30)1051
Vånd0% (30)112
Rødstjert0% (30)48
Låvesvale0% (28)411
Måker0% (28)341
Due0% (27)166
Vandrefalk0% (26)32
Hettemåke0% (25)194
Gransanger0% (24)106
Duetrost0% (24)59
Vipe0% (21)279
Skogdue0% (21)72
Klatremus0% (21)49
Storfugl0% (21)39
Storspove0% (20)388
Trane0% (20)941
Svartkråke0% (20)61
Tjeld0% (19)576
Krattspissmus0% (19)38
Mink0% (18)28
Havelle0% (17)227
Jaktfalk0% (17)19
Vintererle0% (16)36
Alke0% (15)223
Fjellrype0% (15)89
Krykkje0% (14)3215
Sivspurv0% (14)63
Gjøk0% (14)32
Hubro0% (14)16
Enkeltbekkasin0% (13)24
Sjøorre0% (13)67
Piggsvin0% (13)29
Sanglerke0% (12)23
Tårnfalk0% (12)14
Hornugle0% (12)18
Brunnakke0% (11)240
Heipiplerke0% (11)46
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Fjæreplytt0% (11)430
Alkekonge0% (11)22
Båndkorsnebb0% (10)65
Hagesanger0% (10)24
Fjellvåk0% (10)21
Vannrikse0% (10)13
Taksvale0% (9)438
Krikkand0% (9)41
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Gråfluesnapper0% (9)30
Jerpe0% (9)26
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Tornirisk0% (8)17
Steinskvett0% (8)32
Sildemåke0% (7)99
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Toppdykker0% (7)20
Sivhøne0% (7)27
Fjellmarkmus0% (7)23
Gulerle0% (7)13
Rosenfink0% (7)13
Oter0% (6)7
Rødstilk0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Hortulan0% (6)9
Møller0% (6)7
Jordugle0% (6)10
Dvergdykker0% (5)9
Svartand0% (5)17
Skjærpiplerke0% (5)28
Vendehals0% (5)6
Rype0% (4)36
Horndykker0% (4)10
Hvitkinngås0% (4)11
Gravand0% (4)14
Fjellerke0% (4)21
Rapphøne0% (4)16
Nordlig storskarv0% (4)17
Svartstrupetrost0% (4)4
Hvithodespurv0% (4)5
Sivsanger0% (3)3
Trepiplerke0% (3)8
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)9
Praktærfugl0% (3)13
Falkefamilien0% (3)3
Snøugle0% (3)6
Hærfugl0% (3)3
Makrellterne0% (2)6
1-200 av 258 siste»»