Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4541359 individ og 272 arter fra 31372 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29380)678456
Blåmeis82% (25778)414305
Skjære74% (23220)239574
Dompap51% (16212)272728
Svarttrost51% (16120)127945
Grønnfink46% (14544)368117
Spettmeis45% (14359)74215
Gråspurv41% (13105)385739
Flaggspett38% (12078)39564
Gulspurv37% (11773)316988
Rødstrupe36% (11450)41555
Pilfink33% (10570)290571
Kråke31% (9880)144107
Granmeis29% (9370)81111
Gråsisik27% (8642)226070
Svartmeis25% (7871)52417
Nøtteskrike21% (6894)40762
Grønnsisik18% (5844)120956
Ekorn18% (5687)22071
Bokfink16% (5175)65014
Bjørkefink12% (4037)70938
Spurvehauk11% (3499)6694
Gråtrost10% (3333)31015
Stillits10% (3325)39432
Løvmeis9% (3004)19760
Kjernebiter7% (2463)14194
Toppmeis7% (2436)9731
Sidensvans7% (2281)65132
Ringdue6% (2162)20803
Gjerdesmett5% (1866)4793
Trekryper5% (1791)4157
Rådyr5% (1771)9602
Stær5% (1573)32809
Kaie4% (1525)31808
Katt4% (1515)5686
Bydue3% (1192)26940
Stjertmeis3% (1189)10734
Gråmåke3% (1098)17275
Tyrkerdue3% (1057)6697
Ravn2% (883)4191
Gråspett2% (801)1840
Havørn2% (789)2812
Munk2% (745)1784
Rødvingetrost1% (525)4512
Hønsehauk1% (502)772
Grønnspett1% (500)903
Fiskemåke1% (485)7030
Stokkand1% (404)10301
Rødrev1% (398)704
Fuglekonge1% (397)1598
Brunsisik1% (385)3661
Elg1% (345)1137
Gråhegre1% (335)2667
Jernspurv1% (329)1253
Polarsisik1% (314)1845
Fasan0% (288)1530
Lavskrike0% (287)1122
Nøttekråke0% (282)692
Hare0% (263)538
Spurveugle0% (256)327
Kattugle0% (253)554
Kornkråke0% (224)3116
Dvergspett0% (222)446
Markmus0% (203)596
Grankorsnebb0% (202)1118
Kongeørn0% (200)463
Svartbak0% (197)1915
Sangsvane0% (196)2516
Varsler0% (178)242
Svartspett0% (173)285
Linerle0% (169)1744
Storskarv0% (166)1727
Knoppsvane0% (150)1458
Siland0% (143)2013
Orrfugl0% (143)1219
Fossekall0% (140)507
Ærfugl0% (135)7478
Husmus0% (134)618
Måltrost0% (113)1080
Røyskatt0% (110)158
Kvinand0% (107)1419
Hjort0% (106)681
Perleugle0% (99)133
Brunrotte0% (95)170
Småskogmus0% (91)255
Konglebit0% (91)541
Snøspurv0% (85)4320
Rugde0% (83)155
Svarthvit fluesnapper0% (83)584
Haukugle0% (82)124
Musvåk0% (75)129
Grevling0% (69)123
Ringtrost0% (69)451
Furukorsnebb0% (63)254
Laksand0% (61)730
Mår0% (60)96
Hvitryggspett0% (60)92
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Dvergfalk0% (56)67
Toppand0% (47)599
Snømus0% (47)65
Grågås0% (46)1745
Lirype0% (45)520
Kanadagås0% (44)1328
Løvsanger0% (44)333
Toppskarv0% (43)699
Vånd0% (40)163
Storskogmus0% (38)96
Tretåspett0% (37)42
Låvesvale0% (35)538
Skogdue0% (33)123
Hettemåke0% (33)264
Vandrefalk0% (33)43
Rødstjert0% (33)55
Duetrost0% (33)85
Duefamilien0% (31)134
Storfugl0% (31)67
Gransanger0% (30)153
Måker0% (28)341
Due0% (27)166
Oter0% (26)36
Tjeld0% (26)611
Storspove0% (26)581
Vipe0% (25)287
Klatremus0% (25)59
Trane0% (23)1430
Krattspissmus0% (23)44
Tårnfalk0% (22)34
Mink0% (21)32
Svartkråke0% (21)65
Vintererle0% (20)42
Havelle0% (19)231
Sivspurv0% (18)80
Jaktfalk0% (18)20
Hornugle0% (18)25
Krykkje0% (17)3242
Enkeltbekkasin0% (17)39
Brunnakke0% (17)295
Gjøk0% (17)42
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Sjøorre0% (16)123
Alke0% (16)225
Fjellvåk0% (16)30
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Krikkand0% (13)108
Heipiplerke0% (13)52
Tårnseiler0% (13)93
Fjæreplytt0% (13)541
Teist0% (12)35
Alkekonge0% (12)23
Tornirisk0% (12)32
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)39
Taksvale0% (11)767
Båndkorsnebb0% (11)71
Hagesanger0% (11)26
Sothøne0% (11)112
Buskskvett0% (10)20
Sandsvale0% (10)509
Fjellmarkmus0% (10)32
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Gråfluesnapper0% (9)30
Toppdykker0% (8)23
Rosenfink0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)116
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Skjærpiplerke0% (7)30
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Fiskeørn0% (6)6
Horndykker0% (6)22
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Hærfugl0% (6)6
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Storlom0% (5)8
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Blåstrupe0% (4)6
Fjellerke0% (4)21
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Trepiplerke0% (3)8
1-200 av 272 siste»»