Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 6 471 553 individ og 278 arter fra 43 640 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Art »
kart