Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5035203 individ og 272 arter fra 33652 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31552)743345
Blåmeis82% (27775)459086
Skjære74% (24989)266428
Dompap52% (17504)302176
Svarttrost50% (16968)135978
Grønnfink47% (15830)398548
Spettmeis45% (15387)81870
Gråspurv42% (14231)428094
Flaggspett38% (12856)43163
Gulspurv36% (12247)328869
Rødstrupe36% (12177)45133
Pilfink34% (11540)325514
Kråke31% (10679)159077
Granmeis29% (9976)88078
Gråsisik27% (9171)245285
Svartmeis24% (8328)56228
Grønnsisik22% (7465)170622
Nøtteskrike21% (7366)44258
Ekorn18% (6213)24802
Bokfink17% (5727)70568
Bjørkefink14% (4973)94966
Stillits11% (3741)45466
Spurvehauk10% (3669)7127
Gråtrost10% (3490)32866
Løvmeis9% (3218)21252
Kjernebiter7% (2645)15528
Sidensvans7% (2548)75378
Toppmeis7% (2521)10167
Ringdue6% (2351)23056
Gjerdesmett6% (2066)5369
Rådyr5% (1937)10824
Trekryper5% (1881)4391
Katt5% (1699)6500
Stær4% (1659)35478
Kaie4% (1643)37435
Bydue3% (1329)29882
Stjertmeis3% (1245)11393
Gråmåke3% (1236)19936
Tyrkerdue3% (1153)7420
Ravn2% (975)4759
Havørn2% (892)3225
Gråspett2% (837)1944
Munk2% (822)1962
Grønnspett1% (573)1039
Hønsehauk1% (548)861
Rødvingetrost1% (540)4645
Fiskemåke1% (537)8142
Fuglekonge1% (438)1738
Rødrev1% (434)783
Stokkand1% (430)11545
Brunsisik1% (417)3965
Elg1% (382)1300
Gråhegre1% (371)2922
Jernspurv1% (345)1276
Polarsisik0% (328)2039
Fasan0% (313)1655
Lavskrike0% (312)1244
Hare0% (302)671
Nøttekråke0% (297)739
Kattugle0% (292)640
Spurveugle0% (272)350
Dvergspett0% (246)480
Grankorsnebb0% (245)1411
Kornkråke0% (241)3456
Markmus0% (232)684
Kongeørn0% (220)516
Sangsvane0% (216)2861
Svartbak0% (214)2028
Svartspett0% (209)329
Varsler0% (191)259
Storskarv0% (188)1912
Konglebit0% (186)1193
Linerle0% (172)1753
Knoppsvane0% (170)1674
Orrfugl0% (153)1253
Fossekall0% (152)531
Siland0% (152)2206
Husmus0% (151)661
Ærfugl0% (147)8245
Røyskatt0% (135)198
Brunrotte0% (122)213
Måltrost0% (117)1091
Hjort0% (117)766
Kvinand0% (116)1459
Perleugle0% (105)143
Småskogmus0% (99)280
Snøspurv0% (91)4398
Haukugle0% (89)142
Musvåk0% (87)146
Rugde0% (83)155
Svarthvit fluesnapper0% (83)584
Grevling0% (81)142
Furukorsnebb0% (72)304
Laksand0% (70)781
Ringtrost0% (70)452
Mår0% (70)109
Hvitryggspett0% (67)100
Lappmeis0% (60)412
Dvergfalk0% (58)69
Bergirisk0% (56)399
Lirype0% (53)590
Toppand0% (52)641
Grågås0% (52)1952
Snømus0% (51)74
Toppskarv0% (46)741
Kanadagås0% (44)1734
Løvsanger0% (44)333
Oter0% (42)67
Storskogmus0% (41)107
Vånd0% (41)168
Tretåspett0% (41)46
Skogdue0% (40)133
Duetrost0% (38)110
Låvesvale0% (35)538
Vandrefalk0% (35)46
Hettemåke0% (34)265
Rødstjert0% (33)55
Storfugl0% (32)71
Duefamilien0% (31)134
Gransanger0% (30)153
Storspove0% (29)596
Måker0% (28)341
Klatremus0% (28)63
Due0% (27)166
Vipe0% (26)301
Tjeld0% (26)614
Tårnfalk0% (26)39
Krattspissmus0% (25)49
Trane0% (23)1430
Mink0% (22)35
Vintererle0% (22)45
Svartkråke0% (22)67
Båndkorsnebb0% (20)126
Havelle0% (20)261
Brunnakke0% (19)303
Jaktfalk0% (19)28
Fjellrype0% (19)115
Krykkje0% (18)3249
Sivspurv0% (18)80
Hornugle0% (18)25
Enkeltbekkasin0% (17)41
Gjøk0% (17)42
Sjøorre0% (17)128
Alke0% (17)231
Piggsvin0% (17)36
Fjellvåk0% (17)31
Hubro0% (16)18
Fjæreplytt0% (15)756
Sanglerke0% (14)28
Heipiplerke0% (14)64
Teist0% (14)45
Tornirisk0% (14)34
Krikkand0% (13)113
Tårnseiler0% (13)93
Sothøne0% (12)123
Sandsvale0% (12)1014
Alkekonge0% (12)24
Fjellmarkmus0% (12)35
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)37
Taksvale0% (11)767
Buskskvett0% (11)22
Hagesanger0% (11)26
Skjærpiplerke0% (10)35
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Toppdykker0% (9)25
Gråfluesnapper0% (9)30
Svartand0% (8)127
Rosenfink0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)116
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)31
Horndykker0% (7)25
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Mellomskarv0% (7)64
Fiskeørn0% (6)6
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Hærfugl0% (6)6
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Storlom0% (5)8
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Lappugle0% (5)5
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Blåstrupe0% (4)6
Steinvender0% (4)27
Rødmus0% (4)15
1-200 av 272 siste»»