Røyskatt (Mustela erminea)

Røyskatten er et lite langstrakt mårdyr. Hos oss er den om sommeren brun på oversiden og gulhvit på undersiden, mens den er helhvit vinterstid. Gjennom hele året har den svart haletupp. Den er...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Rovdyr (Carnivora)
Familie: Mårdyr (Mustelidae)
Slekt: Mustela