Når kommer våren?

Gåseplog Foto: Frode Falkenberg

Det å følge vårens ankomst til norges langstrakte land er utfordrende. De forskjellige fugleartene har forskjellige strategier for hvordan og når de trekker nordover. Hos noen arter dukker hannen opp en liten uke før hunnen. Noen arter kommer plutselig tilbake til Norge, og hele hekkebestanden er her i løpet av noen få dager, mens andre kan bruke mer enn en måned på å fylle opp landet fra sør til nord.

Hvor og når?

Vårsjekken går av stabelen i hele Norge og Svalbard fra og med første vårtegn! Du kan også registrere andre vårtegn i databasen, både planter og dyr.

Hvem kan være med?

Alle kan være med, og alle oppfordres til å bli med! Jo flere som registrerer vårtegn, jo bedre grunnlag har vi for å sammenlikne forskjellige år.

Hvordan deltar man?

 1. For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord. Passord får du ved å registrere deg på denne siden.
 2. Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.
 3. Når du har registret området vil skjemaet for registrering av trekkfuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.
 4. Etter at du har valgt "registrer" vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.
 5. Lykke til! Ved problemer, ta kontakt med oss.

Siste registreringer

 1. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4, Tysvær 16.06.2021
 2. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4, Tysvær 17.06.2021
 3. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4, Tysvær 15.06.2021
 4. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4, Tysvær 15.06.2021
 5. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4, Tysvær 15.06.2021
 6. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4, Tysvær 16.06.2021
 7. Rolf Eric Seljevold i Flostrand, Rana 12.05.2021
 8. Rolf Eric Seljevold i Flostrand, Rana 09.05.2021
 9. Rolf Eric Seljevold i Flostrand, Rana 27.05.2021
 10. Kristian Moen i Baksalen, Hammerfest 17.06.2021

Flere registreringer