Vanderfalk tegnet av Øyvind Egeland Illustrasjon: Øyvind Egeland

Norske fugler

På Norsk Ornitologisk Forening sine nettsider finner du faktaark, utbredelseskart og fotografier for alle norske arter.

Les om fuglene

Tidsskriftet Fuglevennen

Du kan få Fuglevennen ved å melde deg inn i Norsk Ornitologisk Forening og bli en støttespiller for å verne om fuglene og deres leveområder.

Fuglevennen kommer ut med to årlige nummer, vår og høst.

Bli medlem Les i eldre utgaver

Forsiden til Fuglevennen nr 1 2019

Vår faghandel

Natur og Fritid er heleid av Norsk Ornitologisk Forening.

Natur og Fritid logo