Tidsskriftet Fuglevennen

Du kan få Fuglevennen ved å melde deg inn i Norsk Ornitologisk Forening og bli en støttespiller for å verne om fuglene og deres leveområder.

Fuglevennen kommer ut med to årlige nummer, vår og høst.

Bli medlem Les i eldre utgaver

Forsiden til Fuglevennen nr 1 2019
Vanderfalk tegnet av Øyvind Egeland Illustrasjon: Øyvind Egeland

Norske fugler

På Norsk Ornitologisk Forening sine nettsider finner du faktaark, utbredelseskart og fotografier for alle norske arter.

Les om fuglene

Vår faghandel

Natur og Fritid er heleid av Norsk Ornitologisk Forening.

Natur og Fritid logo