Vanderfalk tegnet av Øyvind Egeland Illustrasjon: Øyvind Egeland

Norske fugler

På BirdLife Norge sine nettsider finner du faktaark og utbredelseskart for alle norske arter.

Norsk fugleatlas

Tidsskriftet Fuglevennen

Du kan få Fuglevennen ved å melde deg inn i BirdLife Norge og bli en støttespiller for å verne om fuglene og deres leveområder.

Fuglevennen kommer ut med to årlige nummer, vår og høst.

Bli medlem Les i eldre utgaver

Forsiden til Fuglevennen nr 1 2019

Vår faghandel

Natur og Fritid er heleid av BirdLife Norge.

Natur og Fritid logo