Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Fuglevennen

Fuglevennen presentere på en lettfattelig måte naturstoff med bilder, fakta, tips til aktiviteter, konkurranser og feltoppgaver. Tidsskriftet henvender seg til folk i alle aldersgrupper, fra skolebarn til pensjonister, kort sagt alle som har glede av og interesse for natur.

Fuglevennen kommer ut med to nummer i året - ett om våren og ett om høsten.

Abonnement kan bestilles ved innmelding i Norsk Ornitologisk Forening.

Ansvarlig redaktør: Roar Solheim

ISSN: 1504-0623

Bestill abonnement

Tidligere nummer

Eldre utgaver av Fuglevennen finnes her som PDF. God lesning!

Fuglevennen høst 2021

I dette heftet kan du bli kjent med den utrolige fiskeørna! Denne rovfuglen finnes i alle verdensdeler. Vinteren er tid for å lete etter spor og sportegn fra dyr og fugler. Her kan du lære mer. Hva betyr "pynt" for fuglene? Fjærkammer, skarpe farger og fargeringer er alt med på å skille individer ut. Et populært tema håndteres - slik fôrer du vinterfuglene!

Fuglevennen vår 2021

Bli kjent med glente og svartglente - to rovfugler som blir sett stadig oftere i Norge. Vi setter fokus på smågnagere og gode smågnagerår. Mange fuglearter er avhengige av smågnagere, og gnagerne er nøkkelarter i våre nordlige områder. Du kan her lære å skille de ulike museartene! Møt Trond Berg, som har laget naturfilmer for NRK i en årrekke.

Fuglevennen høst 2020

Møt dvergene i den norske fuglefaunaen! Det innebærer at du kan bli bedre kjent med gjerdesmett og fuglekonge. Hvis du lurer på hvordan fjærene vokser, så kan du lære mer her. Nils-Jarle Ytreberg var med å starte NOF den 8. mai 1957 - vi intervjuer ham om hans fugleinteresse. Vi tipser deg om hva du bør gjøre hvis du finner en tårnseiler på bakken.

Fuglevennen vår 2020

Uglene har en fleksibel hals - kan de snu hele hodet rundt? Les mer om dette spesielle fenomenet i Fuglevennens vårhefte for 2020. Gammelskog er viktig for fuglelivet, her kan du fordype deg i hvorfor det er slik. Møt Tord Kristian Horne fra Stange i Hedmark. Han er bonden som ville ha fuglene tilbake til Starene, slik det var i hans barndom.

Fuglevennen høst 2019

I dette heftet kan du lese om fuglenes ører. Møt en av våre fremste fuglemalere – Axel Emil Thorenfeldt. Bli kjent med skogens mesterbygger – svartspetten. Lær hvordan du kan lage reirplasser for stubbehekkere. Kan du flytte fuglereir? Vi ser på noen eksempler. Les også om skjærereiret med det rare innholdet - de samler jo på litt av hvert i reirene sine!

Fuglevennen vår 2019

I dette heftet kan du lese om fuglenes fantastiske vinger. Vi ser på vingeform og fluktmønster. Bli kjent med polarsnipa - den fargerike og trostestore vadefuglen som skal langt mot nord om våren. Du kan også lese om Even Dehli og verdens eldst lavskrike. Bli med til Ilene i Tønsberg - en møteplass for naturinteresserte i Vestfold.

Fuglevennen høst 2018

Har pingviner knær? Du får svaret i dette heftet. Vi presenterer Nederland - et vinterparadis for våtmarksfugler. Slik skiller du gransanger fra løvsanger. Du kan lese mer om skjæras byggeskikker, og om tjeld som overrasker. Vi lærer deg hvordan du lager et skjæresikkert fôrbur. Du kan bli med brødrene Anton (12) og Linus (9) på fugleleik.

Fuglevennen vår 2018

Noen fuglearter ser virkelig forskjellige ut gjennom året grunnet fjærskifte (myting). Du får en liten innføring i emnet. Vi skriver om fuglekarnapp - som gir deg store opplevelser sammen med fuglene. Møt fuglekassemannen Rolf Helge Larsen! Videre skrives det om hvordan du kan lage en reirhylle for gråfluesnapper.

Fuglevennen høst 2017

Vi skriver om silhuettene til luftens kjemper. Du får hjelp til å legge til rette for bakkehekkere som fiskemåke, tjeld og terner. Les om Anne og Svein som hadde hekkende jordugle på hyttetaket, og hubroen som hekket i domkirka i en tysk by. Vi skriver om ny rekord for lappuglehekkinger i Hedmark, og om lappuglemor som fikk nytt reir.

Fuglevennen vår 2017

I dette heftet skriver vi om ungfugler av spurvefugler. De er ganske like – vi hjelper deg med å se forskjell. Les om Øystein som mater haukugle for hånd, høsten 2016 var preget av en stor haukugleinvasjon i Sør-Norge. Etter spettebesøk i kassene kan du reparere dem - vi viser deg hvordan. Av annet spennende innhold finner du møter med jerpe samt tiur på fanget!

Fuglevennen høst 2016

Vi presenterer spover og bekkasiner i detalj i dette heftet. Møt Gunnar Nyhus – som jobber med slagugle til daglig. I strandsonen kan du finne mange fuglefjær – les og se mer om hvilke arter du kan finne fjær av. Vi skriver om nattravnen – tårnseilerens kryptiske fetter. Husk å rense fuglekassene til høsten – dette og mye mer får du lese om i dette heftet.

Fuglevennen vår 2016

I dette heftet presenterer vi de mellomstore vadefuglene. Arter som vipe, tjeld, heilo, gluttsnipe og rødstilk. Du kan også lese om at ærfuglen holdes som husdyr på Vegaøyan i Nordland! Møt Lasse Asbjørn Tvedt – bonden på Vindafjord kommune i Rogaland som tar vare på vipene. Vi skriver om fargemerkede måker i byene – du kan hjelpe til med å lese av ringene.

Fuglevennen høst 2015

Lær mer om artsbestemmelse av småvaderne. Det er ganske mange arter i denne gruppen - og flere er snarlike. Vi forteller om spurveugla som kassehekker. Det har vært en vanskelig sommer for mange småfugler i Norge. Les om hvordan du kan hjelpe tårnseilerunger og om kjøttmeisene som tok et maurbad.

Fuglevennen vår 2015

Les om riksene - sumpens bortgjemte bråkmakere. Møt Bjørn Gogstad Thorsen og hans stærkasser. Skjalg Helmer Vian har lappmeis på lua, og skriver bok om fuglene i Finnmark. Les om ravnen som viste omsorg for sin make. Vi viser deg hvordan du lager en stærkasse, samt en måte å lage et enkelt fôringsbur på.

Fuglevennen høst 2014

Denne gang kan du bli kjent med fuglene som er utstyrt med banditt-maske! Bli med til Danmark - gjessenes vinterland. I Oppdal kirke legger man til rette for tårnseileren. Les om livet i sembrafurua, og de som er glade i frø fra dette treet.Du kan møte sjøfuglforskeren Hallvard Strøm i aksjon på Svalbard, samt Lennart Blomberg og hans lure kjøttmeis.

Fuglevennen vår 2014

I dette heftet kan du bli kjent med de flotte spurvefuglene som vi finner i den norske fjellheimen. Les også om fuglehotell for sandsvaler! Møt Christian Andersen på Elverum – en skikkelig fuglekasse-entusiast. Vi skriver også om fuglekasser av papp, bytt spiker med skruer og mye mer.

Fuglevennen høst 2013

I dette heftet kan du lese om preging, reirsnylting, hybridisering med mer blant andefuglene. I serien «Fuglevenner» kan du møte Bjørn Vidar Olsson. Vi presenterer NOFs utviklingsprosjekter i Zambia, Malawi og Nepal. Les historien om da laksandungen hoppet, og om rørdrum på isfiske.

Fuglevennen vår 2013

Vårheftet for 2013 presenterer forskernes favorittfugl – som er svarthvit fluesnapper. Her har vi tatt oss en prat med professor Tore Slagsvold. Les også om hvordan du stopper kattene fra å plyndre fuglekasser. Du kan lese om Brekkåsen skole sitt fuglekasseprosjekt samt en presentasjon av NOF-sekretariatet. I serien «Fuglevenner» kan du møte Ane Hoel.

Fuglevennen høst 2012

Høstutgaven i 2012 presenterer dykkerne – som er små, andelignende vannfugler med sterke farger. Les også om Marianne Fagerstrøms redningsaksjon for en stokkandfamilie i Sandvika, samt den utrolige historien om en perleugle og kvinand som ruget i samme kasse!

Fuglevennen vår 2012

I dette heftet kan du lese om linerla, og du får ta del i det store rovfugltrekket over Falsterbo. Møt Bjørn Øfstaas, bosatt i Gjesdal på Jæren. Han er forfatteren bak boka Fugler for folk flest. Vi tar deg også med til Helge Grønlien som lager nye vingefjær til kongeørn!

Fuglevennen høst 2011

Her kan du lese hvordan du setter opp fuglekasser med kamera. Stadig flere ønsker å oppleve fuglenes familieliv på nært hold via en TV-skjerm på stua. Heftets hovedtema er kamuflasje hos fugler - hvorfor og hvordan. Du kan også lese mer om rosenfink og lemen.

Fuglevennen vår 2011

I dette heftet kan du lese om hettemåke som er Årets Fugl 2011. Bli kjent med falkene våre - det hekker fem falkearter i Norge. Disse fuglene er luftrommets ubestridte enere. Møt Bjørn Erik Foyn, som bor og arbeider i Trysils skogrike. Han har ikke hengt opp rent få fuglekasser!

Fuglevennen høst 2010

I dette nummeret ser vi nærmere på dykkendene. Hvor holder de til, hvordan ser du forskjell på artene samt hanner og hunner? Ellers kan du bli kjent med kolibriene, som er verdens minste fugler. Du kan også lese om hvordan du kan lage fuglekasser av gamle høyttalere.

Fuglevennen vår 2010

I vårutgaven kan du lese om sandsvale, som er Årets Fugl 2010. Denne arten har gått dramatisk tilbake i antall. Les også om fuglenes nebb, og hvorfor disse er forskjellig utformet. Vadefuglene er brukt som eksempel. Golfspillerne henger opp fuglekasser - vi forteller deg hvorfor!

Fuglevennen høst 2009

I høstutgaven finner du masse informasjon om våre hakkespetter. Spettene kommer i alle varianter, fra spurvesmå arter til svartspetten, som er nesten så stor som ei kråke. Les også mange gode tips om hvordan du lager en frøautomat. Du kommer langt med ei stor brusflaske av plast!

Fuglevennen vår 2009

I dette nummeret av Fuglevennen blir du bedre kjent med sangerne våre. I tillegg finner du en omtale av Årets Fugl 2009 - brushanen. Du får også tips om hvordan man best henger opp uglekasser. Les vårt møte med 71 år gamle Kristen Prestrud - kassespesialisten fra Hedmark.

Fuglevennen høst 2008

Bli kjent med duene! Bydue, ringdue, skogdue og tyrkerdue er alle arter som hekker i Norge. De to førstnevnte er de mest utbredte og tallrike av dem. I dette heftet lærer du også hvordan du lager en naturholk. I tillegg får du en presentasjon av de mystiske flaggermusene.

Fuglevennen vår 2008

Orrfuglens vårleik blir presentert i dette heftet av Fuglevennen. Fuglefjellsartene blir behørig presentert, og du får også tips om hvordan du skal lage kasser for fossekallen - Norges nasjonalfugl! I tillegg får du innspill på hvordan du kan stelle godt med kjøttmeisen.

Fuglevennen høst 2007

Bli kjent med Albertine - Norges første snøugle med satellittsender! Les også om hvordan du kan stoppe skjærene i å ta maten på fôringsplassen din. Møt uglene - superjegere som jakter på mus. Du kan også finne ut hvordan du får tårnseileren i kasse. Arten er luftakrobaten framfor noen.

Fuglevennen vår 2007

I vårheftet kan du bli kjent med spettmeisen og gråfluesnapperen. For sistnevnte art kan du finne ut hvordan du lager reirkasser til den. Les også om Årets Fugl - gjøken! Du får også svar på hvorfor fuglene synger. Les om CD-samlingene som hjelper deg med å bli kjent med fuglesangen.

Fuglevennen høst 2006

Hovedoppslaget i dette heftet er hullrugende ender. Å sette opp kasser for disse fuglene er spennende. Møt også skogens «pønker» - toppmeisen! Les også vår test av meiseboller og fuglenøtter, her er det forskjeller! Videre kan du lese om vennskapsskolene i Zambia.

Fuglevennen vår 2006

Bli kjent med de svalene du kan treffe på i Norge, og lær deg også hvordan du skal lage stærkasser. Terna er Årets Fugl i 2006. Vi ser litt på hvordan du kan skille de to artene makrellterne og rødnebbterne. Les også om rugekasser for trekryper og fôring av fasaner.

Fuglevennen høst 2005

I dette heftet setter vi fokus på fugletrekket. Høsten og vinteren er en fin tid å renske fuglekasser på, samt å henge opp nye. Møt også fuglevennene Villen Vedeler og Trygve Kile. Ikke alle «spurver» som sees på fuglebrettet er gråspurv. Bli kjent med de snarlike artene!

Fuglevennen vår 2005

I dette nummeret kan du lære hvordan du kan lage kasser til store hullrugere, som ugler og ender. Hvis du bor langs kysten, kan du prøve å lage en reirplatting for tjeld! Bli også bedre kjent med trostene, i dette heftet lærer du hvordan du skiller de ulike artene fra hverandre.

Fuglevennen høst 2004

Hva kjennetegner en god fôringsplass? Hvilke arter kan du forvente å få besøk av, og hva mater du fuglene med? Hvordan tar jeg hånd om skadde fugler? Svarene får du i dette nummeret av Fuglevennen, som har næropplevelser med fugl på foringsplassen som hovedtema.

Fuglevennen vår 2004

Hovedtemaet i det første nummeret av Fuglevennen er fugler og fuglekasser. Les mer om hvilke arter som kan dukke opp i fuglekasser, hvordan du lager kassene og hvordan du skal henge dem opp. Møt også dvergmusa - det siste tilskuddet blant norske pattedyr.

Bestill abonnement