Hvem står bak Fuglevennen?

Norsk Ornitologisk Forening er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt.

Agder naturmuseum og botanisk hage er et naturhistorisk museum som ligger i Kristiansand. Museet arbeider med zoologi, botanikk og geologi. Museet utgir årbok og rapporter, lager utstillinger, ekskursjoner i naturen og har egen skolepedagog med spesielle tilbud til barn og unge.

Miljolare.no består av læringsaktiviteter som støtter undervisning for bærekraftig utvikling. I aktivitetene undersøker deltakerne sitt nærområde og samler data som blir tilgjengelig for andre. Miljolare.no utvikles og driftes av Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen