Hvem står bak Fuglevennen?

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt.

Logo for Agder naturmuseum og botanisk hage

Naturmuseum og botanisk hage ved UiA er et naturhistorisk museum som ligger i Kristiansand. Museet arbeider med zoologi, botanikk og geologi. Museet utgir årbok og rapporter, lager utstillinger, ekskursjoner i naturen og har egen skolepedagog med spesielle tilbud til barn og unge.

Skolelaboratoriet i realfag ved UiB utvikler og drifter nettstedet som er en del av Miljolare.no. Miljolare.no består av læringsaktiviteter som støtter undervisning for bærekraftig utvikling. I aktivitetene undersøker deltakerne sitt nærområde og samler data som blir tilgjengelig for andre.