Resultater

 • Trane (Grus grus) Trane 4av4 Åsmund Berg (06.04.2020)
 • Trane (Grus grus) Trane 2av4 Åsmund Berg (06.04.2020)
 • Trane (Grus grus) Trane 1av4 Åsmund Berg (06.04.2020)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Bokfink 2av2 Åsmund Berg (06.04.2020)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Bokfink 1av2 Åsmund Berg (06.04.2020)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Rødstrupe Åsmund Berg (06.04.2020)
 • Blåveis (Hepatica nobilis) Blåveis 2av2 Åsmund Berg (04.04.2020)
 • Blåveis (Hepatica nobilis) Blåveis 1av2 Åsmund Berg (04.04.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov (01.04.2020)
 • Hvitveis (Anemone nemorosa) Hvitveis (03.04.2020)
 • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Vårpengeurt (03.04.2020)
 • Blåveis (Hepatica nobilis) (03.04.2020)
 • Rogn (Sorbus aucuparia) (03.04.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (31.03.2020)
 • Krokusslekta (Crocus sp.) (30.03.2020)
 • Syrin (Syringa vulgaris) Syrin knopper (30.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov 2av2 Åsmund Berg (28.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov 1av2 Åsmund Berg (28.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov ved Liavannet Linda Mork-Knudsen (19.03.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Tjeld ved Liavannet Linda Mork-Knudsen (19.03.2020)
 • Snøklokke (Galanthus nivalis) (27.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (27.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (27.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (27.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (27.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (27.03.2020)
 • Selje (Salix caprea) Selje Gud (24.03.2020)
 • Påskeliljeslekta (Narcissus sp.) Påskelilje (26.03.2020)
 • Snøklokkeslekta (Galanthus sp.) snøklokke (26.03.2020)
 • Krokusslekta (Crocus sp.) Krokus (26.03.2020)
 • Blandingsbilde 4av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Blandingsbilde 3av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Blandingsbilde 2av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Blandingsbilde 1av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus) Sangsvane 4av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus) Sangsvane 3av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus) Sangsvane 2av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus) Sangsvane 1av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis) Kanadagås 4av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis) Kanadagås 3av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis) Kanadagås 2av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis) Kanadagås 1av4 Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Krokusslekta (Crocus sp.) (26.03.2020)
 • Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) (26.03.2020)
 • Snøklokke (Galanthus nivalis) (26.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (26.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) Hestehov (26.03.2020)
 • Snøklokke (Galanthus nivalis) snøklokker (26.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (26.03.2020)
 • Hestehov (Tussilago farfara) (24.03.2020)
 • Laksand (Mergus merganser) Laksand Åsmund Berg (24.03.2020)
 • Hvitveis (Anemone nemorosa) hvitveis Håkon (24.03.2020)
 • Snøklokke (Galanthus nivalis) snøklokke (23.03.2020)
 • Krokusslekta (Crocus sp.) (23.03.2020)
 • Selje (Salix caprea) Gåsunger (23.03.2020)
 • Hvitveis (Anemone nemorosa) Hvitveis Solveig Haugstad (23.03.2020)
 • Svarttrost (Turdus merula) Svarttrost Åsmund Berg (22.03.2020)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Stær Åsmund Berg (22.03.2020)
 • Honningbier (Apis sp.) En bie finner nektar hos en krokus. Gunn Farkvam (19.03.2020)
 • Skogsmaur (Formica sp.) Skogsmaur 4av4 Åsmund Berg (21.03.2020)
 • 1-60 av 1528 siste»»