Spurvehauk (Accipiter nisus)

Habitat: Arten er i hekketiden nært knyttet til skogområder, og har en preferanse for barskog. Den trives ikke i nærheten av hønsehauker, og velger gjerne yngre og tettere skog...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Haukefugler (Accipitriformes)
Familie: Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt: Haukefugler (Accipiter)