Lomvi (Uria aalge)

Utbredelse og bestand: Lomvien er en typisk fuglefjellsfugl, som hekker i Norge fra Vest-Agder til Finnmark. 90% av bestanden finnes i Nord-Norge. I dag finnes det 30 000 par i...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Alkefamilien (Alcidae)
Slekt: Uria

Rødlistestatus: Kritisk truet