Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 070 329 individ og 273 arter fra 33 861 hager.

Alle områder»

Periode »

Art »
kart