Sivhøne (Gallinula chloropus)

Sivhøna er vidt utbredt i alle verdensdeler unntatt Australia. I Norge er den påvist hekkende så langt nord som på Nordmøre. I likhet med sin større slektning sothøna stiller den strenge...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Tranefugler (Gruiformes)
Familie: Riksefamilien (Rallidae)
Slekt: Gallinula

Rødlistestatus: Sårbar