Kjennetegn: Halelengde 1/3-1/2 av kroppslengde, mørk/svart på oversiden med grålig underside. Rygg rustbrun til mørkebrun, buken grålig. Ørene er nesten skjult i pelsen....

Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Gnagere (Rodentia)
Underorden: Smågnagere (Myomorpha)
Familie: Våndfamilien (Arvicolidae)
Slekt: Microtus