Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 6 476 442 individ og 279 arter fra 43 664 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Art »
kart