Kjennetegn: Halen omtrent halvparten av kroppens lengde. Ører ses godt. Rødlig brun rygg, brunlige kroppssider, hvit buk. Hvitgrå føtter. Kroppslengde 80-135 mm, hale 35-72 mm og...

Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Gnagere (Rodentia)
Underorden: Smågnagere (Myomorpha)
Familie: Våndfamilien (Arvicolidae)
Slekt: Myodes