Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4523322 individ og 271 arter fra 31325 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29350)676472
Blåmeis82% (25744)412859
Skjære74% (23193)238782
Dompap51% (16199)272257
Svarttrost51% (16104)127591
Grønnfink46% (14528)367122
Spettmeis45% (14343)73813
Gråspurv41% (13087)384544
Flaggspett38% (12069)39412
Gulspurv37% (11769)316492
Rødstrupe36% (11431)41382
Pilfink33% (10554)289551
Kråke31% (9874)143304
Granmeis29% (9359)80819
Gråsisik27% (8639)225800
Svartmeis25% (7865)52212
Nøtteskrike21% (6875)40543
Grønnsisik18% (5837)120336
Ekorn18% (5679)22015
Bokfink16% (5162)64646
Bjørkefink12% (4018)70123
Spurvehauk11% (3494)6672
Gråtrost10% (3324)29942
Stillits10% (3317)39264
Løvmeis9% (3002)19714
Kjernebiter7% (2457)14177
Toppmeis7% (2435)9699
Sidensvans7% (2261)63961
Ringdue6% (2160)20239
Gjerdesmett5% (1858)4751
Trekryper5% (1790)4143
Rådyr5% (1768)9582
Stær5% (1573)32399
Kaie4% (1525)31473
Katt4% (1515)5667
Bydue3% (1192)26841
Stjertmeis3% (1187)10712
Gråmåke3% (1095)17215
Tyrkerdue3% (1055)6604
Ravn2% (879)4166
Gråspett2% (801)1836
Havørn2% (787)2800
Munk2% (743)1779
Rødvingetrost1% (522)4497
Hønsehauk1% (501)761
Grønnspett1% (500)897
Fiskemåke1% (484)6944
Stokkand1% (402)10211
Rødrev1% (397)702
Fuglekonge1% (392)1576
Brunsisik1% (383)3638
Elg1% (345)1132
Gråhegre1% (333)2643
Jernspurv1% (328)1244
Polarsisik1% (314)1845
Fasan0% (288)1529
Lavskrike0% (286)1119
Nøttekråke0% (281)690
Hare0% (262)535
Spurveugle0% (256)326
Kattugle0% (251)545
Kornkråke0% (223)3110
Dvergspett0% (219)440
Markmus0% (203)596
Grankorsnebb0% (200)1105
Kongeørn0% (199)453
Svartbak0% (196)1907
Sangsvane0% (195)2514
Varsler0% (178)242
Svartspett0% (172)284
Linerle0% (168)1735
Storskarv0% (165)1701
Knoppsvane0% (150)1458
Siland0% (143)2013
Orrfugl0% (143)1215
Fossekall0% (139)501
Ærfugl0% (135)7478
Husmus0% (134)617
Måltrost0% (112)1079
Røyskatt0% (110)158
Kvinand0% (107)1419
Hjort0% (106)681
Perleugle0% (97)131
Brunrotte0% (95)170
Småskogmus0% (91)255
Snøspurv0% (85)4320
Konglebit0% (84)508
Rugde0% (82)153
Svarthvit fluesnapper0% (82)574
Haukugle0% (79)121
Musvåk0% (75)129
Grevling0% (69)123
Ringtrost0% (68)450
Furukorsnebb0% (63)254
Laksand0% (60)722
Mår0% (60)96
Hvitryggspett0% (60)92
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Dvergfalk0% (55)65
Toppand0% (47)599
Snømus0% (47)65
Grågås0% (45)1727
Lirype0% (45)520
Kanadagås0% (44)1328
Løvsanger0% (44)333
Toppskarv0% (43)699
Vånd0% (41)134
Storskogmus0% (37)91
Tretåspett0% (36)41
Låvesvale0% (35)535
Skogdue0% (33)123
Vandrefalk0% (33)42
Rødstjert0% (33)55
Duetrost0% (33)85
Hettemåke0% (32)260
Duefamilien0% (31)134
Storfugl0% (31)67
Måker0% (28)341
Gransanger0% (28)127
Due0% (27)166
Oter0% (26)36
Tjeld0% (26)611
Vipe0% (25)287
Storspove0% (25)575
Klatremus0% (24)57
Trane0% (23)1430
Krattspissmus0% (23)44
Tårnfalk0% (22)34
Mink0% (21)32
Svartkråke0% (21)65
Vintererle0% (20)42
Havelle0% (19)231
Sivspurv0% (18)80
Jaktfalk0% (18)20
Hornugle0% (18)25
Enkeltbekkasin0% (17)38
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Krykkje0% (16)3238
Brunnakke0% (16)290
Gjøk0% (16)40
Sjøorre0% (16)123
Alke0% (16)225
Fjellvåk0% (16)30
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Krikkand0% (13)108
Tårnseiler0% (13)93
Heipiplerke0% (12)51
Fjæreplytt0% (12)539
Teist0% (12)35
Alkekonge0% (12)23
Tornirisk0% (12)32
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)39
Taksvale0% (11)767
Hagesanger0% (11)26
Sothøne0% (11)112
Buskskvett0% (10)20
Båndkorsnebb0% (10)65
Sandsvale0% (10)509
Fjellmarkmus0% (10)32
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Gråfluesnapper0% (9)30
Toppdykker0% (8)23
Rosenfink0% (8)14
Sildemåke0% (7)112
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Skjærpiplerke0% (7)30
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Rødstilk0% (6)17
Horndykker0% (6)22
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Storlom0% (5)8
Fiskeørn0% (5)5
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Makrellterne0% (4)16
Sivsanger0% (4)13
Rype0% (4)36
Fjellerke0% (4)21
Hærfugl0% (4)4
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Smålom0% (3)9
1-200 av 271 siste»»