Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5050144 individ og 274 arter fra 33717 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31595)744924
Blåmeis82% (27815)460042
Skjære74% (25021)266990
Dompap51% (17528)303010
Svarttrost50% (16996)136329
Grønnfink47% (15857)399473
Spettmeis45% (15421)82237
Gråspurv42% (14259)428831
Flaggspett38% (12881)43346
Gulspurv36% (12257)328825
Rødstrupe36% (12193)45331
Pilfink34% (11560)325958
Kråke31% (10680)159169
Granmeis29% (9983)88328
Gråsisik27% (9176)245586
Svartmeis24% (8336)56396
Grønnsisik22% (7479)171475
Nøtteskrike21% (7382)44524
Ekorn18% (6236)25033
Bokfink17% (5752)71598
Bjørkefink14% (4992)96546
Stillits11% (3762)45555
Spurvehauk10% (3675)7143
Gråtrost10% (3496)32971
Løvmeis9% (3222)21319
Kjernebiter7% (2659)15604
Sidensvans7% (2549)75410
Toppmeis7% (2521)10167
Ringdue7% (2363)23166
Gjerdesmett6% (2073)5401
Rådyr5% (1940)10855
Trekryper5% (1882)4394
Katt5% (1700)6510
Stær4% (1663)36160
Kaie4% (1643)37412
Bydue3% (1331)29919
Stjertmeis3% (1249)11414
Gråmåke3% (1239)20057
Tyrkerdue3% (1155)7452
Ravn2% (978)4798
Havørn2% (894)3249
Gråspett2% (838)1950
Munk2% (822)1966
Grønnspett1% (575)1047
Hønsehauk1% (552)868
Rødvingetrost1% (543)4714
Fiskemåke1% (540)8214
Fuglekonge1% (441)1745
Rødrev1% (435)789
Stokkand1% (430)11549
Brunsisik1% (419)3970
Elg1% (383)1308
Gråhegre1% (371)2926
Jernspurv1% (351)1319
Polarsisik0% (329)2040
Fasan0% (313)1673
Lavskrike0% (312)1246
Hare0% (302)681
Nøttekråke0% (299)743
Kattugle0% (295)646
Spurveugle0% (272)350
Dvergspett0% (247)481
Grankorsnebb0% (246)1425
Kornkråke0% (241)3456
Markmus0% (233)688
Kongeørn0% (222)527
Sangsvane0% (216)2865
Svartbak0% (214)2055
Svartspett0% (209)329
Varsler0% (191)259
Storskarv0% (188)1922
Konglebit0% (187)1209
Linerle0% (183)1855
Knoppsvane0% (170)1674
Fossekall0% (154)535
Orrfugl0% (154)1259
Siland0% (152)2212
Husmus0% (151)663
Ærfugl0% (149)8411
Røyskatt0% (135)198
Brunrotte0% (122)213
Måltrost0% (121)1158
Kvinand0% (117)1463
Hjort0% (117)766
Perleugle0% (105)143
Småskogmus0% (99)280
Snøspurv0% (94)4741
Svarthvit fluesnapper0% (89)630
Haukugle0% (89)142
Musvåk0% (88)148
Grevling0% (85)152
Rugde0% (83)156
Ringtrost0% (77)466
Furukorsnebb0% (72)304
Mår0% (71)114
Laksand0% (70)781
Hvitryggspett0% (67)100
Lappmeis0% (61)413
Bergirisk0% (58)440
Dvergfalk0% (58)69
Grågås0% (54)2061
Lirype0% (53)590
Toppand0% (52)641
Snømus0% (51)74
Løvsanger0% (46)350
Toppskarv0% (46)741
Skogdue0% (45)150
Kanadagås0% (44)1734
Oter0% (42)67
Vånd0% (41)168
Tretåspett0% (41)47
Storskogmus0% (40)106
Duetrost0% (38)110
Låvesvale0% (37)556
Vandrefalk0% (35)46
Rødstjert0% (35)63
Gransanger0% (34)158
Hettemåke0% (34)269
Storfugl0% (32)71
Duefamilien0% (31)134
Storspove0% (29)604
Måker0% (28)341
Klatremus0% (28)63
Due0% (27)166
Tårnfalk0% (27)47
Vipe0% (26)301
Tjeld0% (26)624
Trane0% (25)1448
Krattspissmus0% (25)49
Vintererle0% (23)47
Mink0% (22)35
Svartkråke0% (22)67
Båndkorsnebb0% (20)126
Havelle0% (20)261
Brunnakke0% (19)303
Gjøk0% (19)47
Jaktfalk0% (19)28
Fjellrype0% (19)115
Krykkje0% (18)3249
Enkeltbekkasin0% (18)43
Sivspurv0% (18)144
Fjellvåk0% (18)35
Hornugle0% (18)25
Sjøorre0% (17)128
Alke0% (17)231
Piggsvin0% (17)36
Fjæreplytt0% (16)806
Hubro0% (16)18
Sanglerke0% (14)28
Heipiplerke0% (14)64
Teist0% (14)47
Tornirisk0% (14)34
Krikkand0% (13)113
Tårnseiler0% (13)93
Steinskvett0% (13)39
Hagesanger0% (12)28
Sothøne0% (12)123
Sandsvale0% (12)1014
Alkekonge0% (12)24
Fjellmarkmus0% (12)35
Gulerle0% (12)19
Taksvale0% (11)769
Buskskvett0% (11)22
Skjærpiplerke0% (10)37
Gråfluesnapper0% (10)31
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Toppdykker0% (9)25
Svartand0% (9)129
Rosenfink0% (9)16
Jordugle0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)116
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)31
Horndykker0% (7)25
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Mellomskarv0% (7)64
Storlom0% (6)10
Fiskeørn0% (6)6
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Hærfugl0% (6)6
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Blåstrupe0% (5)7
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Lappugle0% (5)5
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Trepiplerke0% (4)15
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Småspove0% (4)14
1-200 av 274 siste»»