Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4550179 individ og 272 arter fra 31423 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29426)679626
Blåmeis82% (25823)415184
Skjære74% (23262)240145
Dompap51% (16228)273214
Svarttrost51% (16142)128108
Grønnfink46% (14567)368585
Spettmeis45% (14380)74388
Gråspurv41% (13132)386425
Flaggspett38% (12091)39616
Gulspurv37% (11780)317148
Rødstrupe36% (11467)41628
Pilfink33% (10594)291120
Kråke31% (9892)144330
Granmeis29% (9380)81232
Gråsisik27% (8646)226329
Svartmeis25% (7884)52500
Nøtteskrike21% (6905)40830
Grønnsisik18% (5871)121804
Ekorn18% (5698)22134
Bokfink16% (5188)65135
Bjørkefink12% (4056)71297
Spurvehauk11% (3509)6713
Gråtrost10% (3339)31138
Stillits10% (3339)39637
Løvmeis9% (3008)19792
Kjernebiter7% (2465)14198
Toppmeis7% (2436)9739
Sidensvans7% (2290)65349
Ringdue6% (2166)20838
Gjerdesmett5% (1873)4815
Trekryper5% (1794)4168
Rådyr5% (1777)9636
Stær5% (1577)32886
Kaie4% (1527)31858
Katt4% (1517)5703
Bydue3% (1192)26987
Stjertmeis3% (1191)10742
Gråmåke3% (1098)17294
Tyrkerdue3% (1058)6706
Ravn2% (885)4212
Gråspett2% (802)1842
Havørn2% (793)2821
Munk2% (747)1789
Rødvingetrost1% (525)4512
Hønsehauk1% (504)774
Grønnspett1% (502)905
Fiskemåke1% (486)7042
Stokkand1% (404)10301
Rødrev1% (402)711
Fuglekonge1% (397)1601
Brunsisik1% (385)3667
Elg1% (346)1143
Gråhegre1% (337)2671
Jernspurv1% (329)1253
Polarsisik1% (315)1846
Fasan0% (288)1530
Lavskrike0% (287)1126
Nøttekråke0% (282)693
Hare0% (263)542
Spurveugle0% (258)329
Kattugle0% (254)558
Kornkråke0% (224)3116
Dvergspett0% (222)446
Markmus0% (204)597
Grankorsnebb0% (203)1132
Kongeørn0% (201)470
Svartbak0% (197)1916
Sangsvane0% (196)2516
Varsler0% (178)242
Svartspett0% (174)286
Linerle0% (169)1744
Storskarv0% (166)1731
Knoppsvane0% (150)1458
Siland0% (143)2017
Orrfugl0% (143)1219
Fossekall0% (141)509
Ærfugl0% (136)7619
Husmus0% (135)619
Måltrost0% (113)1080
Røyskatt0% (111)159
Kvinand0% (107)1419
Hjort0% (107)685
Perleugle0% (99)133
Brunrotte0% (98)173
Konglebit0% (94)552
Småskogmus0% (91)255
Snøspurv0% (85)4320
Rugde0% (83)155
Svarthvit fluesnapper0% (83)584
Haukugle0% (82)125
Musvåk0% (76)130
Grevling0% (69)124
Ringtrost0% (69)451
Furukorsnebb0% (63)254
Laksand0% (61)730
Mår0% (61)97
Hvitryggspett0% (60)92
Bergirisk0% (56)399
Lappmeis0% (56)382
Dvergfalk0% (56)67
Toppand0% (47)599
Snømus0% (47)65
Grågås0% (46)1745
Lirype0% (45)520
Kanadagås0% (44)1328
Løvsanger0% (44)333
Toppskarv0% (43)699
Vånd0% (40)163
Storskogmus0% (38)96
Tretåspett0% (37)42
Låvesvale0% (35)538
Skogdue0% (33)123
Hettemåke0% (33)264
Vandrefalk0% (33)43
Rødstjert0% (33)55
Duetrost0% (33)85
Duefamilien0% (31)134
Storfugl0% (31)67
Gransanger0% (30)153
Måker0% (28)341
Due0% (27)166
Oter0% (26)36
Tjeld0% (26)611
Storspove0% (26)581
Vipe0% (25)287
Klatremus0% (25)59
Trane0% (23)1430
Krattspissmus0% (23)44
Tårnfalk0% (22)34
Mink0% (21)33
Svartkråke0% (21)65
Vintererle0% (20)42
Havelle0% (19)231
Sivspurv0% (18)80
Jaktfalk0% (18)20
Hornugle0% (18)25
Krykkje0% (17)3242
Enkeltbekkasin0% (17)39
Brunnakke0% (17)295
Gjøk0% (17)42
Alke0% (17)231
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Sjøorre0% (16)123
Fjellvåk0% (16)30
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Krikkand0% (13)108
Heipiplerke0% (13)52
Tårnseiler0% (13)93
Fjæreplytt0% (13)541
Båndkorsnebb0% (12)72
Teist0% (12)35
Alkekonge0% (12)23
Tornirisk0% (12)32
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)39
Taksvale0% (11)767
Buskskvett0% (11)21
Hagesanger0% (11)26
Sothøne0% (11)112
Sandsvale0% (10)509
Fjellmarkmus0% (10)32
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Gråfluesnapper0% (9)30
Toppdykker0% (8)23
Skjærpiplerke0% (8)32
Rosenfink0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)116
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Fiskeørn0% (6)6
Horndykker0% (6)22
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Hærfugl0% (6)6
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Storlom0% (5)8
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Blåstrupe0% (4)6
Fjellerke0% (4)21
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Svartflekktrost0% (4)6
1-200 av 272 siste»»