Hønsehauk (Accipiter gentilis)

Habitat: Hønsehauken finnes som hekkefugl helst i barskog med høy bonitet, men påtreffes også i løv- og blandingsskog.

Utbredelse: Den er utbredt i hel...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Haukefugler (Accipitriformes)
Familie: Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt: Haukefugler (Accipiter)

Rødlistestatus: Nær truet