Piggsvin (Erinaceus europaeus)

Utbredelse: Piggsvinet finnes i dag utbredt langs kysten fra Svenskegrensa til Helgelandskysten. På Østlandet går den lenger inn i landet, i dalstrøka nord til Oppland....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Insektetere (Insectivora)
Familie: Piggsvindyr (Erinaceidae)
Slekt: Erinaceus