Vannrikse (Rallus aquaticus)

Vannriksa er en fåtallig hekkefugl i Norge, med en utbredelse som strekker seg fra Østfold og videre langs kysten til Møre & Romsdal. Fra september av øker antallet individer langs hele den...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Tranefugler (Gruiformes)
Familie: Riksefamilien (Rallidae)
Slekt: Rallus

Rødlistestatus: Sårbar