Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 699 666 individ og 274 arter fra 38 843 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Art »
kart