Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 679 592 individ og 274 arter fra 38 763 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »