Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4523223 individ og 271 arter fra 31324 hager.

Alle områder»

Periode »


Art: Vandrefalk (Falco peregrinus)
Foto: Alfredo Zamudio
Dato: 17.08.2019Foto: Kjell Inngjerdingen
Dato: 29.07.2019


Art: Stripegås (Anser indicus)
Foto: Geir Otto Myrann
Dato: 19.07.2019Foto: Torhild Lode
Dato: 09.07.2019Foto: Torhild Lode
Dato: 09.07.2019


Art: Grønnfink (Carduelis chloris)
Foto: Torill Elisabeth Revheim
Dato: 09.07.2019


Art: Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Foto: Torill Elisabeth Revheim
Dato: 09.07.2019Foto: Torill Elisabeth Revheim
Dato: 08.07.2019


Art: Bokfink (Fringilla coelebs)
Foto: Roar Skjeret
Dato: 07.07.2019


Art: Grønnsisik (Carduelis spinus)
Foto: Roar Skjeret
Dato: 07.07.2019


Art: Grønnfink (Carduelis chloris)
Foto: Roar Skjeret
Dato: 07.07.2019


Art: Kråke (Corvus cornix)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Horndykker (Podiceps auritus)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Gråhegre (Ardea cinerea)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Skjære (Pica pica)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Stokkand (Anas platyrhynchos)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Toppand (Aythya fuligula)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Stokkand (Anas platyrhynchos)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Toppand (Aythya fuligula)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Toppand (Aythya fuligula)
Foto: Frank Markussen
Dato: 28.06.2019


Art: Kråke (Corvus cornix)
Foto: Frank Markussen
Dato: 27.06.2019


Art: Gråtrost (Turdus pilaris)
Foto: Frank Markussen
Dato: 27.06.2019


Art: Gråspurv (Passer domesticus)
Foto: Frank Markussen
Dato: 27.06.2019

1-24 av 10540 siste»»