Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 6 469 367 individ og 278 arter fra 43 623 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »