Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 671 972 individ og 273 arter fra 38 730 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »