Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3966639 individ og 264 arter fra 26959 hager.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gulspurv

Spettmeis

Pilfink

Grønnfink

Rødstrupe

Svartmeis

Gråspurv

Kråke

Dompap

Stillits

Gråsisik

Flaggspett

Gråtrost

Bokfink

Grønnsisik

Svarttrost

Gjerdesmett

Bjørkefink

Granmeis

Nøtteskrike

Stjertmeis

Løvmeis

Spurvehauk

Toppmeis

Trekryper

Ringdue

Kaie

Kjernebiter

Sidensvans

Tyrkerdue

Munk