Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4554214 individ og 272 arter fra 31449 hager.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gråspurv

Svarttrost

Dompap

Spettmeis

Grønnfink

Pilfink

Rødstrupe

Grønnsisik

Flaggspett

Granmeis

Kråke

Nøtteskrike

Svartmeis

Bjørkefink

Stillits

Gulspurv

Bokfink

Gråsisik

Spurvehauk

Gjerdesmett

Ringdue

Sidensvans

Gråtrost

Løvmeis

Trekryper

Toppmeis

Kaie

Kjernebiter

Tyrkerdue

Munk

Stjertmeis