Storlom (Gavia arctica)

Storlommen hekker i store deler av Norge. Totalt er det angitt mellom fem og ti tusen hekkepar. Den foretrekker innlandet, store fiskerike, vegetasjonsfattige innsjøer, både i skogstrakter og...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Lommer (Gaviiformes)
Familie: Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt: Gavia