Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Tyrkerdua er en relativt ny art i den norske faunaen. Første gang den ble sett i Norge var på Fokstumyra på Dovre i juni 1949. I løpet av de neste 20 åra etablerte arten seg over store deler av...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Duefugler (Columbiformes)
Familie: Duefamilien (columbidae)
Slekt: Streptopelia

Rødlistestatus: Nær truet