Islom (Gavia immer)

Denne majestetiske fuglen hekker ikke i Norge, men har norskekysten som et viktig overvintringsområde. Hekkeområdene strekker seg fra Island og vestover gjennom Nord-Amerika. Den finnes i...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Lommer (Gaviiformes)
Familie: Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt: Gavia