Ringdue (Columba palumbus)

I Norge har ringdua sin hovedutbredelse i sørnorske skoger og parker. Den finnes hekkende nord til Troms og såvidt Finnmark, og disse representerer verdens nordligste populasjon. Dette er en art...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Duefugler (Columbiformes)
Familie: Duefamilien (columbidae)
Slekt: Columba