Alkekongen er en høyarktisk art som ikke hekker langs norskekysten. Vi finner den derimot som hekkefugl på Svalbard, der den er øygruppas vanligste art med et sted mellom 400 000 – 1,6...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Alkefamilien (Alcidae)
Slekt: Alle