Kjennetegn: Snømusa er vårt minste rovpattedyr. Den har en sjokoladebrun ryggside om sommeren og er helt hvit om vinteren. Hannene blir 16-19 cm lange med en hale på 3-4 cm....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Rovdyr (Carnivora)
Familie: Mårdyr (Mustelidae)
Slekt: Mustela