Kjennetegn: Halen er omtrent halve kroppslengden. Så, knapt synlige ører. Varierende farge, oftest brunsvart til svart rygg, om vinteren noe lysere. Skifergrå underside. Vår...

Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Gnagere (Rodentia)
Underorden: Smågnagere (Myomorpha)
Familie: Våndfamilien (Arvicolidae)
Slekt: Arvicola