Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 679 711 individ og 274 arter fra 38 764 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Art »
kart