Havørn (Haliaeetus albicilla)

Habitat: Havørnen finnes fra den ytterste kystlinjen til innerst i fjordene, men den er mest tallrik i øyrike områder i ytre fjordstrøk. God tilgang på fisk og sjøfugl er viktig...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Haukefugler (Accipitriformes)
Familie: Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt: Haliaeetus