Teisten finnes langs hele norskekysten fra Østfold til finnmark. De største konsentrasjonene har vi fra Mørekysten og nordover. Det finnes ingen gode estimater på den totale norske bestanden, men...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Alkefamilien (Alcidae)
Slekt: Cepphus

Rødlistestatus: Sårbar