Havelle (Clangula hyemalis)

Havella finnes sirkumpolart i høyarktiske og mellomartiske områder. I Norge finnes den i høyfjellsområder i Sør-Norge, mens den i Nord-Norge også hekker i ferskvann helt ut til kysten....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Andefugler (Anseriformes)
Familie: Andefamilien (Anatidae)
Slekt: Clangula

Rødlistestatus: Nær truet