Utbredelse: Dvergdykkeren forekommer over store deler av Afrika, Europa og Asia, men mangler lengst mot nord. I Norge er den en sjelden hekkefugl, og er funnet rugende på Jæren,...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Lappedykkere (Podicipediformes)
Familie: Lappedykkerfamilien (Podicipedidae)
Slekt: Tachybaptus

Rødlistestatus: Sårbar