Kjennetegn: Sommerdrakt mørk gråbrun på oversiden, lyysere kroppssider og hvit underside, føtter og hale.Hvit vinterdrakt, i enkelte lavereliggende strøk er vinterdrakten gråblå....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Haredyr (Lagomorpha)
Familie: Harer og kaniner (Leporidae)
Slekt: Harer (Lepus)

Rødlistestatus: Nær truet