Toppdykker (Podiceps cristatus)

Utbredelse: Toppdykkeren har vandret inn i Norge i løpet av 1900-tallet, og har etablert bestander på Jæren, Lista, i indre del av Trondheimsfjorden og lavereliggende deler av...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Lappedykkere (Podicipediformes)
Familie: Lappedykkerfamilien (Podicipedidae)
Slekt: Podiceps

Rødlistestatus: Nær truet