Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4532205 individ og 272 arter fra 31346 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29361)677334
Blåmeis82% (25758)413370
Gråspurv41% (13094)385254
Grønnfink46% (14534)367474
Gulspurv37% (11770)316506
Pilfink33% (10561)289867
Dompap51% (16203)272346
Skjære74% (23204)239253
Gråsisik27% (8639)225856
Kråke31% (9877)144030
Svarttrost51% (16106)127791
Grønnsisik18% (5838)120540
Granmeis29% (9364)80919
Spettmeis45% (14350)73960
Bjørkefink12% (4026)70480
Bokfink16% (5168)64883
Sidensvans7% (2270)64456
Svartmeis25% (7867)52294
Rødstrupe36% (11436)41463
Nøtteskrike21% (6883)40634
Flaggspett38% (12072)39454
Stillits10% (3319)39301
Stær5% (1573)32805
Kaie4% (1525)31762
Gråtrost10% (3328)30656
Bydue3% (1192)26877
Ekorn18% (5684)22041
Ringdue6% (2161)20791
Løvmeis9% (3002)19721
Gråmåke3% (1096)17257
Kjernebiter7% (2459)14186
Stjertmeis3% (1187)10714
Stokkand1% (403)10234
Toppmeis7% (2436)9721
Rådyr5% (1769)9590
Ærfugl0% (135)7478
Fiskemåke1% (485)7030
Spurvehauk11% (3495)6683
Tyrkerdue3% (1055)6683
Katt4% (1515)5681
Gjerdesmett5% (1861)4775
Rødvingetrost1% (524)4507
Snøspurv0% (85)4320
Ravn2% (883)4188
Trekryper5% (1790)4149
Brunsisik1% (383)3638
Krykkje0% (17)3242
Kornkråke0% (224)3116
Havørn2% (788)2808
Gråhegre1% (334)2664
Sangsvane0% (196)2516
Siland0% (143)2013
Svartbak0% (197)1913
Polarsisik1% (314)1845
Gråspett2% (801)1836
Munk2% (743)1779
Grågås0% (46)1745
Linerle0% (169)1740
Storskarv0% (165)1701
Fuglekonge1% (394)1587
Fasan0% (288)1529
Knoppsvane0% (150)1458
Trane0% (23)1430
Kvinand0% (107)1419
Kanadagås0% (44)1328
Jernspurv1% (329)1250
Orrfugl0% (143)1219
Elg1% (345)1137
Lavskrike0% (286)1119
Grankorsnebb0% (202)1118
Måltrost0% (113)1080
Grønnspett1% (500)898
Taksvale0% (11)767
Hønsehauk1% (501)767
Laksand0% (61)730
Rødrev1% (397)703
Toppskarv0% (43)699
Nøttekråke0% (282)692
Hjort0% (106)681
Husmus0% (134)617
Tjeld0% (26)611
Toppand0% (47)599
Markmus0% (203)596
Storspove0% (26)581
Svarthvit fluesnapper0% (83)577
Kattugle0% (252)551
Fjæreplytt0% (13)541
Låvesvale0% (35)538
Hare0% (262)536
Konglebit0% (85)520
Lirype0% (45)520
Sandsvale0% (10)509
Fossekall0% (140)503
Kongeørn0% (200)463
Ringtrost0% (69)451
Dvergspett0% (222)444
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Måker0% (28)341
Løvsanger0% (44)333
Spurveugle0% (256)326
Brunnakke0% (17)295
Vipe0% (25)287
Svartspett0% (173)285
Hettemåke0% (33)264
Småskogmus0% (91)255
Furukorsnebb0% (63)254
Varsler0% (178)242
Havelle0% (19)231
Alke0% (16)225
Brunrotte0% (95)170
Due0% (27)166
Vånd0% (41)164
Røyskatt0% (110)158
Rugde0% (83)155
Duefamilien0% (31)134
Perleugle0% (98)132
Gransanger0% (28)131
Musvåk0% (75)129
Strandsnipe0% (9)124
Skogdue0% (33)123
Sjøorre0% (16)123
Grevling0% (69)123
Haukugle0% (81)123
Lomvi0% (6)118
Sildemåke0% (7)116
Sothøne0% (11)112
Krikkand0% (13)108
Fjellrype0% (17)104
Mår0% (60)96
And0% (7)94
Tårnseiler0% (13)93
Hvitryggspett0% (60)92
Storskogmus0% (37)91
Duetrost0% (33)85
Bergand0% (4)83
Sivspurv0% (18)80
Båndkorsnebb0% (11)70
Dvergfalk0% (56)67
Storfugl0% (31)67
Snømus0% (47)65
Svartkråke0% (21)65
Brushane0% (1)59
Klatremus0% (25)59
Rødstjert0% (33)55
Heipiplerke0% (13)52
Svane0% (9)48
Krattspissmus0% (23)44
Kortnebbgås0% (2)43
Vandrefalk0% (33)43
Gjøk0% (17)42
Vintererle0% (20)42
Tretåspett0% (37)42
Steinskvett0% (12)39
Enkeltbekkasin0% (17)38
Oter0% (26)36
Rype0% (4)36
Teist0% (12)35
Tårnfalk0% (22)34
Mink0% (21)32
Fjellmarkmus0% (10)32
Tornirisk0% (12)32
Piggsvin0% (15)31
Skjærpiplerke0% (7)30
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (16)30
Sivhøne0% (7)29
Svartand0% (6)29
Sanglerke0% (14)28
Jerpe0% (10)27
Hagesanger0% (11)26
Rødstilk0% (7)25
Steinvender0% (3)25
Hornugle0% (18)25
Makrellterne0% (5)24
Toppdykker0% (8)23
Tundragås0% (1)23
Heilo0% (2)23
Alkekonge0% (12)23
Horndykker0% (6)22
Fjellerke0% (4)21
Buskskvett0% (10)20
Sandlo0% (1)20
Jaktfalk0% (18)20
Rapphøne0% (5)20
Nordlig storskarv0% (6)20
Gravand0% (5)19
Gulerle0% (12)19
Hubro0% (17)19
Hvitkinngås0% (6)17
Rosenfink0% (8)14
Vannrikse0% (10)14
Sivsanger0% (4)13
Praktærfugl0% (3)13
Rørsanger0% (2)13
Rødmus0% (3)13
Rødnebbterne0% (2)12
Havsule0% (2)12
Småspove0% (3)12
Grønnstilk0% (1)11
1-200 av 272 siste»»