Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5043260 individ og 273 arter fra 33685 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31571)743930
Blåmeis82% (27792)459520
Gråspurv42% (14244)428467
Grønnfink47% (15846)398915
Gulspurv36% (12253)328918
Pilfink34% (11546)325713
Dompap52% (17519)302652
Skjære74% (25005)266710
Gråsisik27% (9176)245544
Grønnsisik22% (7479)171274
Kråke31% (10680)159138
Svarttrost50% (16985)136159
Bjørkefink14% (4983)95535
Granmeis29% (9979)88200
Spettmeis45% (15397)81989
Sidensvans7% (2549)75380
Bokfink17% (5739)71239
Svartmeis24% (8330)56300
Stillits11% (3746)45505
Rødstrupe36% (12188)45264
Nøtteskrike21% (7369)44374
Flaggspett38% (12869)43245
Kaie4% (1643)37408
Stær4% (1662)35858
Gråtrost10% (3495)32952
Bydue3% (1331)29919
Ekorn18% (6226)24927
Ringdue7% (2360)23152
Løvmeis9% (3219)21265
Gråmåke3% (1237)20049
Kjernebiter7% (2656)15564
Stokkand1% (430)11549
Stjertmeis3% (1247)11405
Rådyr5% (1937)10832
Toppmeis7% (2521)10167
Ærfugl0% (148)8410
Fiskemåke1% (539)8194
Tyrkerdue3% (1154)7431
Spurvehauk10% (3672)7135
Katt5% (1699)6505
Gjerdesmett6% (2067)5374
Ravn2% (977)4783
Snøspurv0% (94)4741
Rødvingetrost1% (541)4692
Trekryper5% (1881)4391
Brunsisik1% (418)3969
Kornkråke0% (241)3456
Krykkje0% (18)3249
Havørn2% (893)3239
Gråhegre1% (371)2923
Sangsvane0% (216)2865
Siland0% (152)2212
Svartbak0% (214)2055
Polarsisik0% (329)2040
Grågås0% (53)1983
Munk2% (822)1965
Gråspett2% (837)1944
Storskarv0% (188)1922
Linerle0% (181)1835
Fuglekonge1% (439)1739
Kanadagås0% (44)1734
Knoppsvane0% (170)1674
Fasan0% (312)1650
Kvinand0% (117)1463
Trane0% (25)1448
Grankorsnebb0% (246)1425
Jernspurv1% (351)1312
Elg1% (383)1308
Orrfugl0% (153)1254
Lavskrike0% (312)1244
Konglebit0% (187)1209
Måltrost0% (120)1127
Grønnspett1% (575)1041
Sandsvale0% (12)1014
Skarvefamilien0% (1)1000
Hønsehauk1% (549)863
Fjæreplytt0% (16)806
Rødrev1% (434)787
Laksand0% (70)781
Taksvale0% (11)767
Hjort0% (117)766
Toppskarv0% (46)741
Nøttekråke0% (298)740
Markmus0% (233)686
Hare0% (302)681
Husmus0% (151)662
Kattugle0% (293)643
Toppand0% (52)641
Tjeld0% (26)624
Svarthvit fluesnapper0% (88)619
Storspove0% (29)604
Lirype0% (53)590
Låvesvale0% (37)556
Fossekall0% (153)533
Kongeørn0% (221)523
Dvergspett0% (247)481
Ringtrost0% (77)466
Bergirisk0% (58)440
Lappmeis0% (61)413
Spurveugle0% (272)350
Løvsanger0% (46)348
Måker0% (28)341
Svartspett0% (209)329
Furukorsnebb0% (72)304
Brunnakke0% (19)303
Vipe0% (26)301
Småskogmus0% (99)280
Hettemåke0% (34)269
Havelle0% (20)261
Varsler0% (191)259
Alke0% (17)231
Brunrotte0% (122)213
Røyskatt0% (135)198
Vånd0% (41)168
Due0% (27)166
Gransanger0% (32)156
Rugde0% (83)156
Musvåk0% (88)148
Grevling0% (84)147
Sivspurv0% (18)144
Perleugle0% (105)143
Skogdue0% (44)142
Haukugle0% (89)142
Duefamilien0% (31)134
Svartand0% (9)129
Sjøorre0% (17)128
Båndkorsnebb0% (20)126
Strandsnipe0% (9)124
Sothøne0% (12)123
Lomvi0% (6)118
Sildemåke0% (7)116
Fjellrype0% (19)115
Mår0% (71)114
Krikkand0% (13)113
Duetrost0% (38)110
Storskogmus0% (41)107
Hvitryggspett0% (67)100
And0% (7)94
Tårnseiler0% (13)93
Bergand0% (4)83
Snømus0% (51)74
Storfugl0% (32)71
Dvergfalk0% (58)69
Oter0% (42)67
Svartkråke0% (22)67
Heipiplerke0% (14)64
Mellomskarv0% (7)64
Klatremus0% (28)63
Brushane0% (1)59
Rødstjert0% (34)58
Praktærfugl0% (3)51
Krattspissmus0% (25)49
Svane0% (9)48
Teist0% (14)47
Tretåspett0% (41)47
Gjøk0% (18)46
Vandrefalk0% (35)46
Stellerand0% (1)45
Vintererle0% (22)45
Kortnebbgås0% (2)43
Tårnfalk0% (27)43
Enkeltbekkasin0% (17)41
Steinskvett0% (13)39
Rype0% (4)36
Piggsvin0% (17)36
Mink0% (22)35
Skjærpiplerke0% (10)35
Fjellmarkmus0% (12)35
Fjellvåk0% (18)35
Tornirisk0% (14)34
Sivhøne0% (7)31
Gråfluesnapper0% (9)30
Sanglerke0% (14)28
Hagesanger0% (12)28
Jaktfalk0% (19)28
Steinvender0% (4)27
Jerpe0% (10)27
Rødstilk0% (7)25
Toppdykker0% (9)25
Horndykker0% (7)25
Hornugle0% (18)25
Makrellterne0% (5)24
Alkekonge0% (12)24
Tundragås0% (1)23
Heilo0% (2)23
Buskskvett0% (11)22
Fjellerke0% (4)21
Sandlo0% (1)20
Rapphøne0% (5)20
Nordlig storskarv0% (6)20
Gravand0% (5)19
Gulerle0% (12)19
Hubro0% (16)18
Hvitkinngås0% (6)17
Rosenfink0% (9)16
Trepiplerke0% (4)15
Rødmus0% (4)15
Småspove0% (4)14
Vannrikse0% (10)14
Sivsanger0% (4)13
1-200 av 273 siste»»