Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4522101 individ og 269 arter fra 31317 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29349)676335
Blåmeis82% (25743)412788
Gråspurv41% (13086)384485
Grønnfink46% (14526)367081
Gulspurv37% (11768)316490
Pilfink33% (10554)289385
Dompap51% (16198)272251
Skjære74% (23192)238683
Gråsisik27% (8638)225796
Kråke31% (9874)143287
Svarttrost51% (16104)127588
Grønnsisik18% (5836)120329
Granmeis29% (9359)80819
Spettmeis45% (14343)73805
Bjørkefink12% (4017)70103
Bokfink16% (5162)64644
Sidensvans7% (2261)63961
Svartmeis25% (7865)52212
Rødstrupe36% (11431)41377
Nøtteskrike21% (6875)40543
Flaggspett38% (12069)39364
Stillits10% (3317)39264
Stær5% (1573)32399
Kaie4% (1525)31443
Gråtrost10% (3324)29825
Bydue3% (1192)26841
Ekorn18% (5678)22005
Ringdue6% (2160)20237
Løvmeis9% (3001)19684
Gråmåke3% (1095)17214
Kjernebiter7% (2457)14177
Stjertmeis3% (1187)10712
Stokkand1% (402)10208
Toppmeis7% (2435)9699
Rådyr5% (1768)9580
Ærfugl0% (135)7478
Fiskemåke1% (484)6933
Spurvehauk11% (3493)6659
Tyrkerdue3% (1055)6604
Katt4% (1515)5651
Gjerdesmett5% (1858)4751
Rødvingetrost1% (522)4497
Snøspurv0% (85)4320
Ravn2% (879)4166
Trekryper5% (1789)4142
Brunsisik1% (383)3638
Krykkje0% (16)3238
Kornkråke0% (223)3110
Havørn2% (786)2796
Gråhegre1% (332)2635
Sangsvane0% (195)2514
Siland0% (143)2013
Svartbak0% (196)1907
Polarsisik1% (314)1845
Gråspett2% (801)1836
Munk2% (743)1779
Grågås0% (45)1727
Linerle0% (167)1707
Storskarv0% (165)1701
Fuglekonge1% (392)1576
Fasan0% (288)1529
Knoppsvane0% (150)1458
Kvinand0% (107)1419
Kanadagås0% (44)1328
Trane0% (23)1309
Jernspurv1% (328)1244
Orrfugl0% (143)1215
Elg1% (345)1132
Lavskrike0% (286)1119
Grankorsnebb0% (200)1105
Måltrost0% (112)1079
Grønnspett1% (500)895
Hønsehauk1% (501)761
Taksvale0% (11)747
Laksand0% (60)722
Rødrev1% (397)702
Toppskarv0% (43)699
Nøttekråke0% (281)690
Hjort0% (106)681
Husmus0% (134)617
Tjeld0% (26)611
Toppand0% (47)599
Markmus0% (203)596
Storspove0% (25)575
Svarthvit fluesnapper0% (81)573
Kattugle0% (251)545
Fjæreplytt0% (12)539
Hare0% (262)535
Lirype0% (45)520
Sandsvale0% (10)509
Konglebit0% (84)508
Fossekall0% (139)501
Låvesvale0% (33)488
Kongeørn0% (199)453
Ringtrost0% (68)450
Dvergspett0% (219)440
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Måker0% (28)341
Spurveugle0% (256)326
Løvsanger0% (44)318
Brunnakke0% (16)290
Vipe0% (25)287
Svartspett0% (172)284
Hettemåke0% (32)259
Småskogmus0% (91)255
Furukorsnebb0% (63)254
Varsler0% (178)242
Havelle0% (19)231
Alke0% (16)225
Brunrotte0% (95)170
Due0% (27)166
Røyskatt0% (110)158
Rugde0% (82)153
Duefamilien0% (31)134
Vånd0% (41)134
Perleugle0% (97)131
Musvåk0% (74)128
Strandsnipe0% (9)124
Gransanger0% (27)123
Skogdue0% (33)123
Sjøorre0% (16)123
Grevling0% (68)121
Haukugle0% (79)121
Lomvi0% (6)118
Sildemåke0% (7)112
Sothøne0% (11)112
Krikkand0% (12)107
Fjellrype0% (17)104
Mår0% (60)96
And0% (7)94
Hvitryggspett0% (60)92
Storskogmus0% (37)91
Duetrost0% (33)85
Sivspurv0% (18)80
Tårnseiler0% (11)70
Storfugl0% (31)67
Båndkorsnebb0% (10)65
Snømus0% (47)65
Dvergfalk0% (55)65
Svartkråke0% (21)65
Bergand0% (3)63
Brushane0% (1)59
Klatremus0% (24)57
Rødstjert0% (33)55
Heipiplerke0% (12)51
Svane0% (9)48
Krattspissmus0% (23)44
Kortnebbgås0% (2)43
Vintererle0% (20)42
Vandrefalk0% (32)41
Tretåspett0% (36)41
Gjøk0% (16)40
Steinskvett0% (12)39
Enkeltbekkasin0% (17)38
Oter0% (26)36
Rype0% (4)36
Teist0% (12)35
Mink0% (21)32
Fjellmarkmus0% (10)32
Piggsvin0% (15)31
Skjærpiplerke0% (7)30
Tornirisk0% (11)30
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (16)30
Sivhøne0% (7)29
Svartand0% (6)29
Sanglerke0% (14)28
Tårnfalk0% (21)28
Jerpe0% (10)27
Hagesanger0% (11)25
Steinvender0% (3)25
Hornugle0% (18)25
Toppdykker0% (8)23
Tundragås0% (1)23
Heilo0% (2)23
Alkekonge0% (12)23
Horndykker0% (6)22
Fjellerke0% (4)21
Buskskvett0% (10)20
Jaktfalk0% (18)20
Rapphøne0% (5)20
Nordlig storskarv0% (6)20
Gravand0% (5)19
Gulerle0% (12)19
Hubro0% (17)19
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Makrellterne0% (4)16
Rosenfink0% (8)14
Vannrikse0% (10)14
Sivsanger0% (4)13
Praktærfugl0% (3)13
Rørsanger0% (2)13
Rødmus0% (3)13
Havsule0% (2)12
Småspove0% (3)12
Grønnstilk0% (1)11
Dvergfluesnapper0% (2)11
Jordugle0% (7)11
1-200 av 269 siste»»