Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5034245 individ og 272 arter fra 33649 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31550)743266
Blåmeis82% (27773)459033
Gråspurv42% (14230)428038
Grønnfink47% (15828)398520
Gulspurv36% (12247)328858
Pilfink34% (11539)325464
Dompap52% (17503)302137
Skjære74% (24988)266378
Gråsisik27% (9171)245269
Grønnsisik22% (7465)170579
Kråke31% (10679)159071
Svarttrost50% (16967)135949
Bjørkefink14% (4971)94919
Granmeis29% (9976)88065
Spettmeis45% (15387)81855
Sidensvans7% (2548)75378
Bokfink17% (5727)70437
Svartmeis24% (8328)56228
Stillits11% (3741)45464
Rødstrupe36% (12174)45117
Nøtteskrike21% (7366)44258
Flaggspett38% (12856)43158
Kaie4% (1643)37426
Stær4% (1657)35260
Gråtrost10% (3490)32866
Bydue3% (1328)29862
Ekorn18% (6213)24797
Ringdue6% (2351)23052
Løvmeis9% (3218)21246
Gråmåke3% (1236)19936
Kjernebiter7% (2645)15528
Stokkand1% (430)11545
Stjertmeis3% (1245)11393
Rådyr5% (1937)10824
Toppmeis7% (2521)10167
Ærfugl0% (147)8245
Fiskemåke1% (537)8142
Tyrkerdue3% (1153)7420
Spurvehauk10% (3669)7126
Katt5% (1699)6500
Gjerdesmett6% (2066)5369
Ravn2% (975)4759
Rødvingetrost1% (540)4645
Snøspurv0% (91)4398
Trekryper5% (1881)4391
Brunsisik1% (417)3965
Kornkråke0% (241)3456
Krykkje0% (18)3249
Havørn2% (892)3225
Gråhegre1% (371)2922
Sangsvane0% (216)2861
Siland0% (152)2206
Polarsisik0% (328)2039
Svartbak0% (214)2028
Munk2% (822)1962
Grågås0% (52)1952
Gråspett2% (837)1944
Storskarv0% (188)1912
Linerle0% (172)1752
Fuglekonge1% (438)1738
Kanadagås0% (44)1734
Knoppsvane0% (170)1674
Fasan0% (313)1655
Kvinand0% (116)1459
Trane0% (23)1430
Grankorsnebb0% (245)1411
Elg1% (382)1300
Jernspurv1% (345)1276
Orrfugl0% (153)1253
Lavskrike0% (312)1244
Konglebit0% (186)1193
Måltrost0% (117)1091
Grønnspett1% (573)1039
Sandsvale0% (12)1014
Skarvefamilien0% (1)1000
Hønsehauk1% (548)861
Rødrev1% (434)783
Laksand0% (70)781
Taksvale0% (11)767
Hjort0% (117)766
Fjæreplytt0% (15)756
Toppskarv0% (46)741
Nøttekråke0% (297)739
Markmus0% (232)684
Hare0% (302)671
Husmus0% (151)661
Toppand0% (52)641
Kattugle0% (292)639
Tjeld0% (26)614
Storspove0% (29)596
Lirype0% (53)590
Svarthvit fluesnapper0% (83)584
Låvesvale0% (35)538
Fossekall0% (152)531
Kongeørn0% (220)516
Dvergspett0% (246)480
Ringtrost0% (70)452
Lappmeis0% (60)412
Bergirisk0% (56)399
Spurveugle0% (272)350
Måker0% (28)341
Løvsanger0% (44)333
Svartspett0% (209)329
Furukorsnebb0% (72)304
Brunnakke0% (19)303
Vipe0% (26)301
Småskogmus0% (99)280
Hettemåke0% (34)265
Havelle0% (20)261
Varsler0% (191)259
Alke0% (17)231
Brunrotte0% (122)213
Røyskatt0% (135)198
Vånd0% (41)168
Due0% (27)166
Rugde0% (83)155
Gransanger0% (30)153
Musvåk0% (87)146
Perleugle0% (105)143
Grevling0% (81)142
Haukugle0% (89)142
Duefamilien0% (31)134
Skogdue0% (39)131
Sjøorre0% (17)128
Svartand0% (8)127
Båndkorsnebb0% (20)126
Strandsnipe0% (9)124
Sothøne0% (12)123
Lomvi0% (6)118
Sildemåke0% (7)116
Fjellrype0% (19)115
Krikkand0% (13)113
Duetrost0% (38)110
Mår0% (70)109
Storskogmus0% (41)107
Hvitryggspett0% (67)100
And0% (7)94
Tårnseiler0% (13)93
Bergand0% (4)83
Sivspurv0% (18)80
Snømus0% (51)74
Storfugl0% (32)71
Dvergfalk0% (58)69
Oter0% (42)67
Svartkråke0% (22)67
Heipiplerke0% (14)64
Mellomskarv0% (7)64
Klatremus0% (28)63
Brushane0% (1)59
Rødstjert0% (33)55
Praktærfugl0% (3)51
Krattspissmus0% (25)49
Svane0% (9)48
Vandrefalk0% (35)46
Tretåspett0% (41)46
Stellerand0% (1)45
Teist0% (14)45
Vintererle0% (22)45
Kortnebbgås0% (2)43
Gjøk0% (17)42
Enkeltbekkasin0% (17)41
Tårnfalk0% (26)39
Steinskvett0% (12)37
Rype0% (4)36
Piggsvin0% (17)36
Mink0% (22)35
Skjærpiplerke0% (10)35
Fjellmarkmus0% (12)35
Tornirisk0% (14)34
Sivhøne0% (7)31
Fjellvåk0% (17)31
Gråfluesnapper0% (9)30
Sanglerke0% (14)28
Jaktfalk0% (19)28
Steinvender0% (4)27
Jerpe0% (10)27
Hagesanger0% (11)26
Rødstilk0% (7)25
Toppdykker0% (9)25
Horndykker0% (7)25
Hornugle0% (18)25
Makrellterne0% (5)24
Alkekonge0% (12)24
Tundragås0% (1)23
Heilo0% (2)23
Fjellerke0% (4)21
Buskskvett0% (10)20
Sandlo0% (1)20
Rapphøne0% (5)20
Nordlig storskarv0% (6)20
Gravand0% (5)19
Gulerle0% (12)19
Hubro0% (16)18
Hvitkinngås0% (6)17
Rødmus0% (4)15
Rosenfink0% (8)14
Vannrikse0% (10)14
Sivsanger0% (4)13
Polarmåke0% (3)13
Rørsanger0% (2)13
1-200 av 272 siste»»