Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4533177 individ og 272 arter fra 31350 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29366)677461
Blåmeis82% (25762)413424
Gråspurv41% (13099)385377
Grønnfink46% (14536)367536
Gulspurv37% (11770)316508
Pilfink33% (10563)289913
Dompap51% (16206)272381
Skjære74% (23209)239294
Gråsisik27% (8640)225867
Kråke31% (9879)144052
Svarttrost51% (16111)127829
Grønnsisik18% (5839)120553
Granmeis29% (9365)80952
Spettmeis45% (14353)73982
Bjørkefink12% (4027)70527
Bokfink16% (5171)64898
Sidensvans7% (2271)64593
Svartmeis25% (7868)52307
Rødstrupe36% (11440)41473
Nøtteskrike21% (6885)40642
Flaggspett38% (12073)39463
Stillits10% (3320)39306
Stær5% (1573)32805
Kaie4% (1525)31770
Gråtrost10% (3330)30668
Bydue3% (1192)26877
Ekorn18% (5685)22042
Ringdue6% (2161)20791
Løvmeis9% (3002)19725
Gråmåke3% (1097)17263
Kjernebiter7% (2459)14187
Stjertmeis3% (1187)10714
Stokkand1% (403)10241
Toppmeis7% (2436)9721
Rådyr5% (1770)9592
Ærfugl0% (135)7478
Fiskemåke1% (485)7030
Tyrkerdue3% (1057)6687
Spurvehauk11% (3496)6684
Katt4% (1515)5681
Gjerdesmett5% (1863)4778
Rødvingetrost1% (525)4512
Snøspurv0% (85)4320
Ravn2% (883)4188
Trekryper5% (1791)4152
Brunsisik1% (383)3638
Krykkje0% (17)3242
Kornkråke0% (224)3116
Havørn2% (788)2808
Gråhegre1% (334)2664
Sangsvane0% (196)2516
Siland0% (143)2013
Svartbak0% (197)1915
Polarsisik1% (314)1845
Gråspett2% (801)1836
Munk2% (743)1779
Grågås0% (46)1745
Linerle0% (169)1740
Storskarv0% (165)1726
Fuglekonge1% (395)1593
Fasan0% (288)1529
Knoppsvane0% (150)1458
Trane0% (23)1430
Kvinand0% (107)1419
Kanadagås0% (44)1328
Jernspurv1% (329)1250
Orrfugl0% (143)1219
Elg1% (345)1137
Lavskrike0% (286)1119
Grankorsnebb0% (202)1118
Måltrost0% (113)1080
Grønnspett1% (500)899
Taksvale0% (11)767
Hønsehauk1% (501)767
Laksand0% (61)730
Rødrev1% (398)704
Toppskarv0% (43)699
Nøttekråke0% (282)692
Hjort0% (106)681
Husmus0% (134)617
Tjeld0% (26)611
Toppand0% (47)599
Markmus0% (203)596
Storspove0% (26)581
Svarthvit fluesnapper0% (83)577
Kattugle0% (252)551
Fjæreplytt0% (13)541
Låvesvale0% (35)538
Hare0% (262)536
Konglebit0% (86)526
Lirype0% (45)520
Sandsvale0% (10)509
Fossekall0% (140)503
Kongeørn0% (200)463
Ringtrost0% (69)451
Dvergspett0% (222)444
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Måker0% (28)341
Løvsanger0% (44)333
Spurveugle0% (256)326
Brunnakke0% (17)295
Vipe0% (25)287
Svartspett0% (173)285
Hettemåke0% (33)264
Småskogmus0% (91)255
Furukorsnebb0% (63)254
Varsler0% (178)242
Havelle0% (19)231
Alke0% (16)225
Brunrotte0% (95)170
Due0% (27)166
Vånd0% (41)164
Røyskatt0% (110)158
Rugde0% (83)155
Duefamilien0% (31)134
Gransanger0% (29)132
Perleugle0% (98)132
Musvåk0% (75)129
Strandsnipe0% (9)124
Skogdue0% (33)123
Sjøorre0% (16)123
Grevling0% (69)123
Haukugle0% (81)123
Lomvi0% (6)118
Sildemåke0% (7)116
Sothøne0% (11)112
Krikkand0% (13)108
Fjellrype0% (17)104
Mår0% (60)96
And0% (7)94
Tårnseiler0% (13)93
Hvitryggspett0% (60)92
Storskogmus0% (37)91
Duetrost0% (33)85
Bergand0% (4)83
Sivspurv0% (18)80
Båndkorsnebb0% (11)70
Dvergfalk0% (56)67
Storfugl0% (31)67
Snømus0% (47)65
Svartkråke0% (21)65
Brushane0% (1)59
Klatremus0% (25)59
Rødstjert0% (33)55
Heipiplerke0% (13)52
Svane0% (9)48
Krattspissmus0% (23)44
Kortnebbgås0% (2)43
Vandrefalk0% (33)43
Gjøk0% (17)42
Vintererle0% (20)42
Tretåspett0% (37)42
Steinskvett0% (12)39
Enkeltbekkasin0% (17)38
Oter0% (26)36
Rype0% (4)36
Teist0% (12)35
Tårnfalk0% (22)34
Mink0% (21)32
Fjellmarkmus0% (10)32
Tornirisk0% (12)32
Piggsvin0% (15)31
Skjærpiplerke0% (7)30
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (16)30
Sivhøne0% (7)29
Svartand0% (6)29
Sanglerke0% (14)28
Jerpe0% (10)27
Hagesanger0% (11)26
Rødstilk0% (7)25
Steinvender0% (3)25
Hornugle0% (18)25
Makrellterne0% (5)24
Toppdykker0% (8)23
Tundragås0% (1)23
Heilo0% (2)23
Alkekonge0% (12)23
Horndykker0% (6)22
Fjellerke0% (4)21
Buskskvett0% (10)20
Sandlo0% (1)20
Jaktfalk0% (18)20
Rapphøne0% (5)20
Nordlig storskarv0% (6)20
Gravand0% (5)19
Gulerle0% (12)19
Hubro0% (17)19
Hvitkinngås0% (6)17
Rosenfink0% (8)14
Vannrikse0% (10)14
Sivsanger0% (4)13
Praktærfugl0% (3)13
Rørsanger0% (2)13
Rødmus0% (3)13
Rødnebbterne0% (2)12
Havsule0% (2)12
Småspove0% (3)12
Grønnstilk0% (1)11
1-200 av 272 siste»»