Brushane (Calidris pugnax)

Brushanen er i all hovedsak knyttet til fjellet, hvor den spiller og hekker på myrer i bjørkeregionen. Men den påtreffes også i lavlandet som hekkefugl, da gjerne på strandenger og kystnære myrer....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt: Calidris

Rødlistestatus: Sterk truet