Praktærfugl (Somateria spectabilis)

Praktærfuglen er en høyarktisk art som hekker langs den ekstreme ishavskysten gjennom hele Sibir, i Nord-Amerika, og nordlige Grønland. En del hekker på Svalbard, men størrelsen på bestanden der...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Andefugler (Anseriformes)
Familie: Andefamilien (Anatidae)
Slekt: Somateria