Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestland

Det er til nå registrert totalt 535016 individ og 182 arter fra 4030 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (3767)92693
Blåmeis83% (3345)49624
Svarttrost79% (3212)38851
Skjære71% (2887)29396
Rødstrupe65% (2653)10740
Spettmeis49% (2003)9993
Gråspurv43% (1741)56895
Grønnfink40% (1641)44893
Kråke36% (1482)19170
Dompap35% (1414)15766
Granmeis29% (1187)9420
Grønnsisik26% (1051)30751
Bokfink24% (979)11772
Svartmeis24% (977)5938
Gråsisik19% (800)19967
Bjørkefink19% (792)18976
Flaggspett18% (759)1693
Løvmeis17% (709)5280
Nøtteskrike16% (680)3124
Gulspurv13% (559)5959
Gjerdesmett13% (555)1592
Gråtrost10% (417)4377
Spurvehauk9% (390)717
Ringdue7% (307)3300
Pilfink6% (278)3528
Stjertmeis6% (271)2729
Ekorn6% (259)752
Stillits6% (255)3296
Gråmåke5% (214)4275
Katt5% (203)661
Kjernebiter4% (188)1035
Stær4% (181)1947
Toppmeis4% (177)650
Trekryper4% (173)378
Munk3% (158)335
Havørn3% (151)420
Ravn3% (143)672
Sidensvans3% (139)2950
Tyrkerdue3% (123)831
Gråhegre2% (106)559
Stokkand2% (100)2340
Rødvingetrost2% (94)793
Fuglekonge2% (93)292
Fiskemåke2% (90)2232
Kattugle1% (69)167
Bydue1% (69)542
Brunsisik1% (68)927
Hønsehauk1% (58)84
Sangsvane1% (56)683
Hjort1% (51)277
Gråspett1% (49)168
Grønnspett1% (46)78
Knoppsvane1% (46)571
Kaie1% (44)496
Svartbak1% (43)419
Kongeørn1% (41)81
Fossekall0% (40)264
Storskarv0% (39)138
Siland0% (34)579
Ærfugl0% (32)2022
Rødrev0% (28)48
Linerle0% (27)471
Polarsisik0% (27)206
Kvinand0% (25)195
Dvergspett0% (23)36
Rugde0% (22)30
Jernspurv0% (21)43
Markmus0% (21)55
Røyskatt0% (19)28
Brunrotte0% (19)50
Husmus0% (19)130
Toppand0% (18)147
Måltrost0% (18)357
Laksand0% (16)291
Snøspurv0% (16)100
Småskogmus0% (16)35
Hvitryggspett0% (16)23
Grågås0% (15)140
Mår0% (15)36
Nøttekråke0% (15)38
Kanadagås0% (14)896
Svarthvit fluesnapper0% (13)227
Toppskarv0% (13)75
Haukugle0% (13)21
Bergirisk0% (12)63
Vipe0% (11)45
Grankorsnebb0% (11)50
Hare0% (11)31
Løvsanger0% (10)102
Sandsvale0% (9)482
Ringtrost0% (9)14
Låvesvale0% (8)82
Gransanger0% (8)33
Oter0% (7)18
Storspove0% (7)57
Orrfugl0% (7)28
Piggsvin0% (7)16
Varsler0% (7)15
Enkeltbekkasin0% (6)19
Tjeld0% (6)214
Musvåk0% (6)8
Steinskvett0% (6)30
Dvergfalk0% (6)6
Strandsnipe0% (5)106
Kornkråke0% (5)9
Furukorsnebb0% (5)14
Skjærpiplerke0% (5)30
Spurveugle0% (5)12
Heipiplerke0% (4)31
Skogdue0% (4)16
Rådyr0% (4)38
Mink0% (4)8
Klatremus0% (4)12
Snømus0% (4)8
Fjellerke0% (4)21
Krikkand0% (3)14
Måker0% (3)108
Buskskvett0% (3)6
Rødstilk0% (3)5
Brunnakke0% (3)10
Hagesanger0% (3)8
Hettemåke0% (3)21
Sildemåke0% (3)29
Gjøk0% (3)14
And0% (3)31
Sivhøne0% (3)5
Alkekonge0% (3)4
Vintererle0% (3)4
Rødstjert0% (3)6
Hubro0% (3)3
Taksvale0% (2)37
Krykkje0% (2)9
Sanglerke0% (2)3
Sivspurv0% (2)22
Bergand0% (2)61
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Havelle0% (2)7
Svartand0% (2)6
Småspove0% (2)7
Tårnfalk0% (2)2
Storskogmus0% (2)6
Vånd0% (2)4
Tornirisk0% (2)4
Vandrefalk0% (2)3
Gråfluesnapper0% (2)6
Fjellvåk0% (2)5
Perleugle0% (2)2
Nordlig storskarv0% (2)5
Dvergdykker0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Smålom0% (1)1
Svane0% (1)2
Havsule0% (1)11
Sædgås0% (1)3
Hvitkinngås0% (1)1
Gravand0% (1)5
Skjeand0% (1)1
Trane0% (1)4
Temmincksnipe0% (1)2
Alke0% (1)70
Duefamilien0% (1)2
Fjellmarkmus0% (1)1
Gulerle0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Konglebit0% (1)6
Duetrost0% (1)1
Pirol0% (1)4
Havsvale0% (1)1
Lirype0% (1)14
Fjellrype0% (1)5
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Egretthegre0% (1)1
Mellomskarv0% (1)50
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1