Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestland

Det er til nå registrert totalt 533722 individ og 182 arter fra 4016 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (3757)92524
Blåmeis83% (3337)49512
Svarttrost79% (3207)38800
Skjære71% (2881)29337
Rødstrupe65% (2650)10717
Spettmeis49% (1999)9958
Gråspurv43% (1735)56746
Grønnfink40% (1637)44835
Kråke36% (1481)19142
Dompap35% (1410)15728
Granmeis29% (1185)9404
Grønnsisik26% (1048)30717
Bokfink24% (973)11660
Svartmeis24% (972)5918
Gråsisik19% (800)19965
Bjørkefink19% (785)18867
Flaggspett18% (755)1687
Løvmeis17% (707)5254
Nøtteskrike16% (677)3117
Gulspurv13% (557)5955
Gjerdesmett13% (553)1580
Gråtrost10% (415)4365
Spurvehauk9% (389)714
Ringdue7% (306)3298
Pilfink6% (274)3488
Stjertmeis6% (268)2713
Ekorn6% (257)745
Stillits6% (249)3281
Gråmåke5% (214)4269
Katt5% (203)661
Kjernebiter4% (187)1033
Stær4% (180)1945
Toppmeis4% (177)650
Trekryper4% (173)378
Munk3% (158)334
Havørn3% (150)410
Ravn3% (142)669
Sidensvans3% (139)2940
Tyrkerdue3% (123)828
Gråhegre2% (106)555
Stokkand2% (100)2340
Rødvingetrost2% (94)793
Fuglekonge2% (91)286
Fiskemåke2% (90)2232
Kattugle1% (69)167
Bydue1% (69)542
Brunsisik1% (68)927
Hønsehauk1% (57)82
Sangsvane1% (56)683
Hjort1% (51)277
Gråspett1% (48)167
Knoppsvane1% (46)571
Grønnspett1% (45)76
Kaie1% (44)495
Svartbak1% (43)419
Kongeørn0% (40)79
Fossekall0% (39)262
Storskarv0% (39)138
Siland0% (34)579
Ærfugl0% (31)2021
Rødrev0% (28)48
Polarsisik0% (27)206
Linerle0% (25)448
Kvinand0% (25)195
Dvergspett0% (23)36
Rugde0% (22)30
Markmus0% (21)55
Jernspurv0% (20)42
Røyskatt0% (19)28
Brunrotte0% (19)50
Husmus0% (19)130
Toppand0% (18)147
Måltrost0% (17)356
Laksand0% (16)291
Snøspurv0% (16)100
Småskogmus0% (16)35
Hvitryggspett0% (16)23
Mår0% (15)36
Nøttekråke0% (15)38
Kanadagås0% (14)896
Grågås0% (14)126
Svarthvit fluesnapper0% (13)227
Toppskarv0% (13)75
Haukugle0% (13)21
Bergirisk0% (12)63
Vipe0% (11)45
Grankorsnebb0% (11)50
Hare0% (11)31
Løvsanger0% (10)102
Sandsvale0% (9)482
Ringtrost0% (8)11
Låvesvale0% (7)72
Oter0% (7)18
Gransanger0% (7)32
Storspove0% (7)57
Orrfugl0% (7)28
Piggsvin0% (7)16
Varsler0% (7)15
Tjeld0% (6)214
Steinskvett0% (6)30
Dvergfalk0% (6)6
Strandsnipe0% (5)106
Enkeltbekkasin0% (5)17
Musvåk0% (5)6
Kornkråke0% (5)9
Furukorsnebb0% (5)14
Skjærpiplerke0% (5)28
Spurveugle0% (5)12
Heipiplerke0% (4)31
Rådyr0% (4)38
Mink0% (4)8
Klatremus0% (4)12
Snømus0% (4)8
Fjellerke0% (4)21
Krikkand0% (3)14
Måker0% (3)108
Buskskvett0% (3)6
Rødstilk0% (3)5
Brunnakke0% (3)10
Hagesanger0% (3)8
Skogdue0% (3)12
Hettemåke0% (3)21
Sildemåke0% (3)29
And0% (3)31
Sivhøne0% (3)5
Alkekonge0% (3)4
Vintererle0% (3)4
Rødstjert0% (3)6
Hubro0% (3)3
Taksvale0% (2)35
Krykkje0% (2)9
Sanglerke0% (2)3
Sivspurv0% (2)22
Gjøk0% (2)12
Bergand0% (2)61
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Havelle0% (2)7
Svartand0% (2)6
Småspove0% (2)7
Tårnfalk0% (2)2
Storskogmus0% (2)6
Vånd0% (2)4
Tornirisk0% (2)4
Vandrefalk0% (2)3
Gråfluesnapper0% (2)6
Perleugle0% (2)2
Nordlig storskarv0% (2)5
Dvergdykker0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Smålom0% (1)1
Svane0% (1)2
Havsule0% (1)11
Sædgås0% (1)3
Hvitkinngås0% (1)1
Gravand0% (1)5
Skjeand0% (1)1
Trane0% (1)4
Temmincksnipe0% (1)2
Alke0% (1)70
Duefamilien0% (1)2
Fjellmarkmus0% (1)1
Gulerle0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Konglebit0% (1)6
Duetrost0% (1)1
Pirol0% (1)4
Havsvale0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)14
Fjellrype0% (1)5
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Egretthegre0% (1)1
Mellomskarv0% (1)50
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1