Polarmåke (Larus hyperboreus)

Svalbard er eneste hekkområde for arten i norsk farvann. Ellers finner vi den på Island og Grønland, og østover i Russland. I Nord-Norge finnes den regelmessig i bra antall om vinteren, med flere...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Måkefamilien (Laridae)
Slekt: Måker (Larus)