Småspove (Numenius phaeopus)

De fleste hekkende norske småspover finner vi fra Trøndelagsfylkene og nordover. Rogaland, Oppland og Hedmark har også sin del av den norske bestanden, som teller i overkant av 10 000 par....

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt: Numenius