Stjertand (Anas acuta)

Stjertanda finnes i et bredt belte gjennom hele Eurasia og Nord-Amerika. I Norge hekker den spredt og lokalt over store deler av landet, men må betraktes som en relativt sjelden fugl hos oss. Den...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Andefugler (Anseriformes)
Familie: Andefamilien (Anatidae)
Slekt: Anas

Rødlistestatus: Sårbar