Sædgåsen finnes utbredt fra nordlige Skandinavia over store deler av Sibir til Stillehavet. Det finnes ulike underarter som skiller seg fra hverandre i utseende alt etter hvilke miljøbetingelser...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Andefugler (Anseriformes)
Familie: Andefamilien (Anatidae)
Slekt: Anser

Rødlistestatus: Sårbar