Skjeanda finnes vidt utbredt i store deler av Eurasia og Nord-Amerika. Denne arten, som er lett kjennelig på det store skjeformede nebbet, finnes hos oss spedt opp til Nordland, sjelden lenger...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Andefugler (Anseriformes)
Familie: Andefamilien (Anatidae)
Slekt: Anas

Rødlistestatus: Sårbar