Artstre

 • Tornskate (Lanius collurio) Frode Falkenberg (25.05.2004)
 • Gråspett (Picus canus) Frode Falkenberg (15.10.2020)
 • Bergand (Aythya marila) Frode Falkenberg
 • Låvesvale (Hirundo rustica) Frode Falkenberg
 • Fiskeørn (Pandion haliaetus) Frode Falkenberg (20.01.2013)
 • Fjelljo (Stercorarius longicaudus) Frode Falkenberg (17.06.2006)
 • Lavskrike (Perisoreus infaustus) Frode Falkenberg (15.05.2005)
 • Sjøorre (Melanitta fusca) Frode Falkenberg (13.10.2016)
 • Praktærfugl (Somateria spectabilis) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Nattergal (Luscinia luscinia) Frode Falkenberg (10.07.2020)
 • Musvåk (Buteo buteo) Frode Falkenberg
 • Stellerand (Polysticta stelleri) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Frode Falkenberg (05.06.2003)
 • Knekkand (Anas querquedula) Roar Solheim (05.05.2014)
 • Kvinand (Bucephala clangula) Frode Falkenberg (07.02.2021)
 • Svarthalespove (Limosa limosa) Frode Falkenberg (09.05.2004)
 • Myrsnipe (Calidris alpina) Frode Falkenberg (17.06.2020)
 • Bydue (Columba livia domestica) Frode Falkenberg (15.01.2002)
 • Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) Frode Falkenberg (24.03.2013)
 • Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Frode Falkenberg (05.07.2019)
 • Lappspove (Limosa lapponica) Frode Falkenberg (06.09.2005)
 • Havhest (Fulmarus glacialis) Frode Falkenberg (08.09.2012)
 • Gravand (Tadorna tadorna) Frode Falkenberg (28.04.2013)
 • Laksand (Mergus merganser) Frode Falkenberg (07.02.2021)
 • Toppdykker (Podiceps cristatus) Frode Falkenberg (12.06.2006)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Frode Falkenberg (12.05.2007)
 • Orrfugl (Tetrao tetrix) Frode Falkenberg (02.05.2007)
 • Taffeland (Aythya ferina) Roar Solheim (05.05.2014)
 • Skjeand (Anas clypeata) Roar Solheim (09.05.2015)
 • Krikkand (Anas crecca) Frode Falkenberg (06.05.2012)
 • Småspove (Numenius phaeopus) Frode Falkenberg (26.05.2008)
 • Pilfink (Passer montanus) Frode Falkenberg (24.09.2008)
 • Brushane (Calidris pugnax) Frode Falkenberg (03.09.2008)
 • Tundralo (Pluvialis squatarola) Frode Falkenberg (17.09.2008)
 • Ringgås (Branta bernicla) Frode Falkenberg
 • Fjæreplytt (Calidris maritima) Frode Falkenberg (06.02.2007)
 • Svartmeis (Periparus ater) Frode Falkenberg (18.01.2014)
 • Bieter (Merops apiaster) Frode Falkenberg (27.04.2005)
 • Egretthegre (Ardea alba) Frode Falkenberg (15.01.2004)
 • Lappfiskand (Mergellus albellus) Frode Falkenberg (13.02.2021)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Frode Falkenberg (15.05.1989)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Frode Falkenberg (28.11.2015)
 • Kanadagås (Branta canadensis) Frode Falkenberg (07.05.2016)
 • Fasan (Phasianus colchicus) Frode Falkenberg (13.07.2006)
 • Heipiplerke (Anthus pratensis) Frode Falkenberg
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Frode Falkenberg
 • Temmincksnipe (Calidris temminckii) Frode Falkenberg (30.05.2005)
 • Fjellerke (Eremophila alpestris) Frode Falkenberg (20.07.1989)
 • Skjære (Pica pica) Frode Falkenberg
 • Tundragås (Anser albifrons) Frode Falkenberg
 • Dobbeltbekkasin (Gallinago media) Frode Falkenberg (18.06.2020)
 • Kattugle (Strix aluco) Frode Falkenberg (17.10.2015)
 • Taksvale (Delichon urbicum) Gunnar Gundersen (04.06.2013)
 • Polarmåke (Larus hyperboreus) Frode Falkenberg
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Frode Falkenberg (04.02.2021)
 • Vandrefalk (Falco peregrinus) Frode Falkenberg (30.04.2017)
 • Meisefamilen (Paridae) Frode Falkenberg
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) Frode Falkenberg (25.02.2016)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Frode Falkenberg (14.04.2006)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Roar Solheim (08.04.2013)
 • Fugler (Aves) Frode Falkenberg
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) Frode Falkenberg (10.11.2013)
 • Hubro (Bubo bubo) Roar Solheim (02.06.2014)
 • Lappmeis (Poecile cinctus) Frode Falkenberg (18.03.2015)
 • Stjertand (Anas acuta) Frode Falkenberg (22.01.2015)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Frode Falkenberg
 • Sangsvane (Cygnus cygnus) Frode Falkenberg (27.01.2019)
 • Kjøttmeis (Parus major) Frode Falkenberg
 • Løvmeis (Poecile palustris) Frode Falkenberg (23.10.2017)
 • Mandarinand (Aix galericulata) Odd Johan Berland
 • Knoppsvane (Cygnus olor) Frode Falkenberg (25.01.2015)
 • Spettefamilien (Picidae) Frode Falkenberg
 • Kråkefamilien (Corvidae) Frode Falkenberg
 • Fiskemåke (Larus canus) Frode Falkenberg (23.04.2012)
 • Fuglekonge (Regulus regulus) Frode Falkenberg (26.09.2019)
 • Storlom (Gavia arctica) Frode Falkenberg (10.05.2007)
 • Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) Odd Johan Berland
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Roar Solheim (11.05.2018)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Roar Solheim (21.10.2016)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Frode Falkenberg (18.01.2014)
 • Perleugle (Aegolius funereus) Roar Solheim
 • Sandsvale (Riparia riparia) Frode Falkenberg (03.06.2020)
 • Dvergspurv (Emberiza pusilla) Frode Falkenberg (07.10.2016)
 • Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) Frode Falkenberg (17.11.2014)
 • Ærfugl (Somateria mollissima) Frode Falkenberg (27.01.2012)
 • Grønnstilk (Tringa glareola) Roar Solheim (06.05.2014)
 • Stillits (Carduelis carduelis) Frode Falkenberg
 • Heilo (Pluvialis apricaria) Frode Falkenberg (26.07.2016)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Frode Falkenberg (03.04.2007)
 • Havørn (Haliaeetus albicilla) Frode Falkenberg (15.02.2016)
 • Nøtteskrike (Garrulus glandarius) Frode Falkenberg (12.11.2008)
 • Gråfluesnapper (Muscicapa striata) Frode Falkenberg (22.09.2019)
 • Linerle (Motacilla alba) Frode Falkenberg (24.04.2005)
 • Kråke (Corvus cornix) Frode Falkenberg (03.04.2007)
 • Spettmeis (Sitta europaea) Frode Falkenberg (23.04.2014)
 • Trekryper (Certhia familiaris) Frode Falkenberg (01.12.2014)