Artstre

  • Tornskate (Lanius collurio) Frode Falkenberg (25.05.2004)
  • Gråspett (Picus canus) Frode Falkenberg (15.10.2020)
  • Bergand (Aythya marila) Frode Falkenberg
  • Låvesvale (Hirundo rustica) Frode Falkenberg
  • Fiskeørn (Pandion haliaetus) Frode Falkenberg (20.01.2013)
  • Fjelljo (Stercorarius longicaudus) Frode Falkenberg (17.06.2006)
  • Lavskrike (Perisoreus infaustus) Frode Falkenberg (15.05.2005)
  • Sjøorre (Melanitta fusca) Frode Falkenberg (13.10.2016)
  • Praktærfugl (Somateria spectabilis) Frode Falkenberg (22.03.2013)
  • Nattergal (Luscinia luscinia) Frode Falkenberg (10.07.2020)
  • Musvåk (Buteo buteo) Frode Falkenberg
  • Stellerand (Polysticta stelleri) Frode Falkenberg (22.03.2013)
  • Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Frode Falkenberg (05.06.2003)
  • Knekkand (Anas querquedula) Roar Solheim (05.05.2014)
  • Kvinand (Bucephala clangula) Frode Falkenberg (07.02.2021)
  • Svarthalespove (Limosa limosa) Frode Falkenberg (09.05.2004)
  • Alke (Alca torda) Frode Falkenberg (14.05.2013)
  • Myrsnipe (Calidris alpina) Frode Falkenberg (17.06.2020)
  • Bydue (Columba livia domestica) Frode Falkenberg (15.01.2002)
  • Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) Frode Falkenberg (24.03.2013)
  • Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Frode Falkenberg (05.07.2019)
  • Lappspove (Limosa lapponica) Frode Falkenberg (06.09.2005)
  • Havhest (Fulmarus glacialis) Frode Falkenberg (08.09.2012)
  • Gravand (Tadorna tadorna) Frode Falkenberg (28.04.2013)
  • Laksand (Mergus merganser) Frode Falkenberg (07.02.2021)
  • Toppdykker (Podiceps cristatus) Frode Falkenberg (12.06.2006)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Frode Falkenberg (12.05.2007)
  • Orrfugl (Tetrao tetrix) Frode Falkenberg (02.05.2007)
  • Taffeland (Aythya ferina) Roar Solheim (05.05.2014)
  • Skjeand (Anas clypeata) Roar Solheim (09.05.2015)
  • Krikkand (Anas crecca) Frode Falkenberg (06.05.2012)
  • Småspove (Numenius phaeopus) Frode Falkenberg (26.05.2008)
  • Pilfink (Passer montanus) Frode Falkenberg (24.09.2008)
  • Brushane (Calidris pugnax) Frode Falkenberg (03.09.2008)
  • Tundralo (Pluvialis squatarola) Frode Falkenberg (17.09.2008)
  • Ringgås (Branta bernicla) Frode Falkenberg
  • Fjæreplytt (Calidris maritima) Frode Falkenberg (06.02.2007)
  • Svartmeis (Periparus ater) Frode Falkenberg (18.01.2014)
  • Bieter (Merops apiaster) Frode Falkenberg (27.04.2005)
  • Egretthegre (Ardea alba) Frode Falkenberg (15.01.2004)
  • Lappfiskand (Mergellus albellus) Frode Falkenberg (13.02.2021)
  • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Frode Falkenberg (15.05.1989)
  • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Frode Falkenberg (28.11.2015)
  • Kanadagås (Branta canadensis) Frode Falkenberg (07.05.2016)
  • Fasan (Phasianus colchicus) Frode Falkenberg (13.07.2006)
  • Heipiplerke (Anthus pratensis) Frode Falkenberg
  • Grønnsisik (Carduelis spinus) Frode Falkenberg
  • Temmincksnipe (Calidris temminckii) Frode Falkenberg (30.05.2005)
  • Fjellerke (Eremophila alpestris) Frode Falkenberg (20.07.1989)
  • Skjære (Pica pica) Frode Falkenberg
  • Tundragås (Anser albifrons) Frode Falkenberg
  • Dobbeltbekkasin (Gallinago media) Frode Falkenberg (18.06.2020)
  • Kattugle (Strix aluco) Frode Falkenberg (17.10.2015)
  • Taksvale (Delichon urbicum) Gunnar Gundersen (04.06.2013)
  • Polarmåke (Larus hyperboreus) Frode Falkenberg
  • Gråtrost (Turdus pilaris) Frode Falkenberg (04.02.2021)
  • Vandrefalk (Falco peregrinus) Frode Falkenberg (30.04.2017)
  • Meisefamilen (Paridae) Frode Falkenberg
  • Stokkand (Anas platyrhynchos) Frode Falkenberg (25.02.2016)
  • Vipe (Vanellus vanellus) Frode Falkenberg (14.04.2006)
  • Dverglo (Charadrius dubius) Roar Solheim (08.04.2013)
  • Fugler (Aves) Frode Falkenberg
  • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) Frode Falkenberg (10.11.2013)
  • Hubro (Bubo bubo) Roar Solheim (02.06.2014)
  • Lappmeis (Poecile cinctus) Frode Falkenberg (18.03.2015)
  • Stjertand (Anas acuta) Frode Falkenberg (22.01.2015)
  • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Frode Falkenberg
  • Sangsvane (Cygnus cygnus) Frode Falkenberg (27.01.2019)
  • Kjøttmeis (Parus major) Frode Falkenberg
  • Løvmeis (Poecile palustris) Frode Falkenberg (23.10.2017)
  • Mandarinand (Aix galericulata) Odd Johan Berland
  • Knoppsvane (Cygnus olor) Frode Falkenberg (25.01.2015)
  • Spettefamilien (Picidae) Frode Falkenberg
  • Kråkefamilien (Corvidae) Frode Falkenberg
  • Fiskemåke (Larus canus) Frode Falkenberg (23.04.2012)
  • Fuglekonge (Regulus regulus) Frode Falkenberg (26.09.2019)
  • Storlom (Gavia arctica) Frode Falkenberg (10.05.2007)
  • Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) Odd Johan Berland
  • Flaggspett (Dendrocopos major) Roar Solheim (11.05.2018)
  • Bokfink (Fringilla coelebs) Roar Solheim (21.10.2016)
  • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Frode Falkenberg (18.01.2014)
  • Perleugle (Aegolius funereus) Roar Solheim
  • Sandsvale (Riparia riparia) Frode Falkenberg (03.06.2020)
  • Dvergspurv (Emberiza pusilla) Frode Falkenberg (07.10.2016)
  • Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) Frode Falkenberg (17.11.2014)
  • Ærfugl (Somateria mollissima) Frode Falkenberg (27.01.2012)
  • Grønnstilk (Tringa glareola) Roar Solheim (06.05.2014)
  • Stillits (Carduelis carduelis) Frode Falkenberg
  • Heilo (Pluvialis apricaria) Frode Falkenberg (26.07.2016)
  • Stær (Sturnus vulgaris) Frode Falkenberg (03.04.2007)
  • Havørn (Haliaeetus albicilla) Frode Falkenberg (15.02.2016)
  • Nøtteskrike (Garrulus glandarius) Frode Falkenberg (12.11.2008)
  • Gråfluesnapper (Muscicapa striata) Frode Falkenberg (22.09.2019)
  • Linerle (Motacilla alba) Frode Falkenberg (24.04.2005)
  • Kråke (Corvus cornix) Frode Falkenberg (03.04.2007)
  • Spettmeis (Sitta europaea) Frode Falkenberg (23.04.2014)