Art: Lappspove (Limosa lapponica)

Lappspove (Limosa lapponica)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Lappspoven er en typisk nordlig art, og finnes hos oss bare i Finnmark (1000-3000 par). Herfra går utbredelsen østover gjennom Russland, og innover i Sibir. Hos oss finner vi arten i myrområder, der den gjerne legger reiret sitt i de fuktigste delene av myra. Den lever hovedsaklig av mark og forskjellige insekter. Vi ser lappspoven relativt vanlig på høsttrekket i store deler av landet fra slutten av juli og utover mot oktober. Om våren er den mer fåtallig trekkgjest hos oss, men kan observeres i mai. Foretrekker å søke næring i tidevannsoner ved sand- og mudderstrender, gjerne i store flokker. Majoriteten av de fuglene som hekker i Finnmark og nærområdene, antas å overvintre i vadehavet ved Tyskland og Nederland, og i Storbritannia. En britiskmerket fugl ble kontrollert på Finnmarksvidda i 1992, 13 år gammel.

Engelsk navn: Bar-tailed Godwit

Lyd:


Lyd fra lappspove © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Limosa
Art    Lappspove (Limosa lapponica)