Hopp til hovedinnhold

Artstre

Fugler (Aves)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Fuglene, med sin flygeevne, har av mange blitt omtalt som den mest suksessrike klassen blant vertebratene. De har hatt en formidabel spredning og finnes i dag over hele kloden, til og med på de mest avsidesliggende øyer i Stillehavet og i isødet i Arktis og Antarktis.

Arter: Det finnes i overkant av 10 000 arter på verdensbasis, som i sin tur er delt inn i mer enn 20 ordener. Spurvefuglene (Passeriformes) er den mest artsrike ordenen, med over 50 prosent av artene. I Norge har det blitt påvist i overkant av 480 arter per 2010, og rundt 250 av disse har blitt funnet hekkende. De aller fleste av artene er trekkfugler som trekker ut av landet vinterstid.

Karakteristika: Til tross for at fuglene nedstammer fra dinosaurene, har de utviklet betydelige tilpasninger for å fly: hule men sterke bein, et skjelett som består av beinstrukturer som har smeltet sammen (i forhold til andre vertebrater), velutviklet brystmuskulatur og sist men ikke minst de karakteristiske fjærene. Ved siden av pattedyrene er fuglene den eneste klassen av varmblodige vertebrater. Dette gjør at de kan overleve i mer ekstremt klima enn andre grupper, som for eksempel amfibier og reptiler.

Ansvarsarter: Det finnes en rekke arter som har sin europeiske hovedutbredelse i Norge. Dette arter som vi har et spesielt ansvar for. Blant de viktigste er havørn, jaktfalk, skjærpiplerke og bergirisk.

Engelsk navn: Birds

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Orden Duefugler (Columbiformes)
Orden Dykkere (Podicipediformes)
Orden Falkefugler (Falconiformes)
Orden Gjøkfugler (Cuculiformes)
Orden Haukefugler (Accipitriformes)
Orden Horn- og hærfugler (Bucerotiformes)
Orden Hønsefugler (Galliformes)
Orden Lomfugler (Gaviiformes)
Orden Nattravn- og seilerfugler (Caprimulgiformes)
Orden Papegøyefugler (Psittaciformes)
Orden Pelikan- og hegrefugler (Pelecaniformes)
Orden Råkefugler (Coraciiformes)
Orden Spettefugler (Piciformes)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Orden Storker (Ciconiiformes)
Orden Stormfugler (Procellariiformes)
Orden Sulefugler (Suliformes)
Orden Tranefugler (Gruiformes)
Orden Ugler (Strigiformes)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)